การบอกหมายเลขโทรศัพท์ เป็นภาษาฝรังเศส

การบอกหมายเลขโทรศพท เปนภาษาฝรงเศส
สวัสดีค่ะ วันก่อนเราเรียนเรื่อง การพูดโทรศัพท์ เป็นภาษาฝรั่งเศสไปแล้ว วันนี้เรามาเรียนเรื่อง การบอกหมายเลขโทรศัพท์ เป็นภาษาฝรังเศส กันนะคะ 

ตัวอย่างประโยคคำถามสำหรับขอเบอ์โทรศัทพ์ Quel est votre numéro de téléphone ? หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือหมายเลขอะไร (แบบเป็นทางการ)
Quel est ton numéro de téléphone ? (แบบไม่เป็นทางการ)

การพูดคุยโทรศัพท์ เป็นภาษาฝรั่งเศส

การพดคยโทรศพท เปนภาษาฝรงเศส
ไม่ทราบว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหม เวลาที่โทรศัพท์ดังขึ้นแล้วไม่อยากจะรับสาย หรือไม่ก็รีบขอให้คนอื่นช่วยพูดแทน การพูดคุยโทรศัพท์ เป็นการสื่อสารที่ต้องตอบโต้ทันที ไม่เหมือนการพิมพ์ sms ที่เรามีเวลาเตรียมตัวหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกันแบบต่อหน้า หากคู่สนทนาฟังไม่เข้าใจ เราก็สามารถใช้การเขียนหรือการวาดรูปประกอบคำอธิบายได้

คำอุทาน หรือคำสบถแบบหยาบคาย ในภาษาฝรั่งเศส

คำอทาน หรอคำสถบแบบหยาบคาย เรยนภาษาฝรงเศส
วันนี้ maanow.com จะพาไปรู้จักกับ คำอุทาน หรือการสบถที่ค่อนข้างหยาบคายในภาษาฝรั่งเศส เวลาที่เราดูภาพยนต์หรือรายการทีวีโชว์ภาษาฝรั่งเศส ก็อาจจะเห็นเขาพูดกันบ่อยๆ หรือแม้กระทั่งเวลาไปเที่ยวฝรั่งเศส อาจจะได้ยินคนที่โน่นพูดคำหยาบหรือ #333333; font-family: ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 18px; background-color: des gros mots กันเกือบทั้งวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้พูดหยาบตาม

การตอบรับ ในภาษาฝรั่งเศสที่ไม่ต้องพูด “Oui”

การตอบรบ ในภาษาฝรงเศสแบบอนทไมตองพด Oui
เรียนภาษาฝรั่งเศส ตอน การตอบรับ หรือคำตอบรับในภาษาฝรั่งเศส ที่เราอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว ก็คือคำว่า “Oui” แปลว่า ใช่ ซึ่งตรงกับคำว่า “Yes” ในภาษาอังกฤษนั่นแหละ ถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูด เราจะเห็นว่าเจ้าของภาษาเขามีหลากหลายวิธีที่จะแสดงการตอบรับ ไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง

การสั่งอาหาร : คำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

การสงอาหาร คำศพทภาษาองกฤษ ในรานอาหาร
ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ ตอน การสั่งอาหาร และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องทานอาหารกันที่ร้านอาหาร การสั่งอาหารและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร มีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าร้านอาหารนั้นมีอยู่กี่ประเภท และแต่ประเภทแตกต่างกันอย่างไร 

ภาษาฝรั่งเศส ที่ชวนสับสนและตีความหมายผิดๆ

ภาษาฝรงเศส ทชวนสบสน และตความหมายผดๆ
ตัวอย่าง ภาษาฝรั่งเศส ที่อาจทำให้เราสับสน หรือตีความหมายผิดๆจากสิ่งที่เค๊าต้องการสื่อ แม้ว่าภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งนั้นจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่บางคำหรือบางประโยค ถ้าเราจับมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบตรงๆ ก็อาจทำให้เราสับสน เข้าใจผิดหรือความหมายคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เค๊าต้องการสื่อ 

วิธีบอกรัก ภาษาฝรั่งเศส “เฌอแตม” และคำบอกรักแบบอื่นๆ

วธบอกรก ในภาษาฝรงเศส ทมากและซงกวา เฌอแตม
Je t’aime. อ่านว่า เฌอแตม แปลว่าฉันรักเธอ หลายๆคนคงรู้จักประโยคนี้กันแล้ว นอกจาก “เฌอแตม” แล้วยังมี วิธีบอกรัก หรือคำบอกรักแบบอื่นๆ
Je t’aime beaucoup.
(ฉันรักเธอมาก) 
Je t’aime très fort.
(ฉันเธอรักมาก แบบว่ามากๆ เข้มข้น อย่างแรง )
Je t‘aime plus que tout.
(ฉันรักเธอมากกว่าทุกสิ่ง)
Je t’aime de tout mon coeur.
(ฉันรักเธอจนหมดหัวใจ) 

วิธีขอให้พูดใหม่ หรือ ขอให้พูดซ้ำ อย่างสุภาพ

วธขอใหพดใหม หรอ ขอใหพดซำอยางสภาพ
ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ : เวลาที่เราคุยกับคนต่างประเทศ แล้วเราฟังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจบางคำ ฟังไม่ทัน วิธีขอให้พูดใหม่ หรือ ขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำอีกครั้งอย่างสุภาพ ทำอย่างไร? หลายครั้งที่เราคุยกับคนต่างประเทศ แล้วเรา ฟังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจบางคำ ฟังไม่ทัน เพราะฝรั่งบางคนก็พูดเรามาก สำเนียงของแต่ละประเทศก็ต่างกัน

Re-bonjour & Bonjour บงชูร์หลายรอบอาจโดนมองว่าไม่สุภาพ

Re bonjour Bonjour บงชรบอยๆอาจโดนมองวาไมสภาพ
เรียนภาษาฝรั่งเศส การกล่าวคำทักทาย Re-bonjour & Bonjour บงชูร์ใช้ทักได้เพียงหนึ่งครั้งต่อวัน ต่อคน … 
หลายคนคงทราบดีว่า Bonjour เป็นคำที่คนฝรั่งเศสใช้ทักทายกัน เป็นคำทักทายที่สุขภาพ ใช้พูดเวลาเจอกันครั้งแรกของวัน แต่ถ้าบังเอิญเดินมาเจอกันอีกแล้วเราใช้ Bonjour ! อีกรอบ อาจถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดและถือว่าเป็นเรื่องไม่สุภาพได้ เพราะคนที่ถูกเราทักอาจจะคิดว่าเราไม่ใส่ใจว่าวันนี้เรากับเขามาก่อนแล้วรอบนึง 

1 4 5