ปรัชญาชีวิต สุดยอด คำคม คติสอนใจตามหลักขงจื้อ

ปรัชญาชีวิต คำคม คติสอนใจตามหลักขงจื๊อ มีอิทธิพลต่อชาวจีนเป็นอย่างมาก เพราะหลักคำสอนจองขงจื้อถือได้ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต