มะนาว เว็บไซต์สาระดีๆ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การเดินทาง

มะนาว เว็บไซต์สาระดีๆ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การเดินทาง

มะนาว เว็บไซต์ที่รวบรวมสาระดีๆจากทั่วทุกมุมโลก จากประสบการณ์ เรื่องราววัฒนธรรม ต่างแดน ไลฟ์สไตล์ การเดินทาง เที่ยว ดื่ม กิน แฟชั่น บันเทิง เรียนภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และเรื่องน่ารู้อีกมากมายที่มาอัพเดทให้คุณทุกวัน


ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ ตอน หลักการใช้ with วิธีการง่ายๆในการเลือกใช้ ซึ่งทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า with กับ by เป็น prepositions ที่อยู่ระหว่างคำ 2 คำ เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวพันของคำที่อยู่ข้างหน้า ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำข้างหลังอย่างไร แต่ with กับ by ก็มีความหมายคล้ายคลึงกันมาก จนเราสับสนเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ตัวไหนดี วันก่อนเราได้บอกถึงวิธีการเลือกใช้ by ไปแล้ว วันนี้มี 6 วิธีง่ายๆ ในการเลือกใช้ “with” มาฝาก

หลักการใช้ with

1. มักจะตามหลังด้วย อวัยวะ หรือส่วนต่างๆของร่างกาย
I point with my fingers.
Italians talk with their hands.
Do not eat with your left hand in India.
I think with my brain.
I love with my heart.

2. ใช้เพื่อบ่งชี้ "โดยใช้" อาทิ การใช้เป็นเครื่องมือ / เป็นอุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องตรวจวัด / เครื่องดนตรี เป็นต้น ตัวอย่าง
I eat sushi with chopsticks.
How do you write? I write with a pen.
I cook with microwave.

3. ใช้เพื่อแสดงการอยู่ด้วยกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกัน
I ate lunch with John and Kate.
John was with me when the accident occurred.
In France, café au lait is filtered coffee with milk, served in a large bowl at breakfast.
I cook with wine.
He has been working with his brother at the restaurant.

4. ใช้เพื่อระบุข้อตกลง หรือความเข้าใจ Used to indicate agreement or understanding:
Are you with me? Yes, I am completely with you.
He agrees with me.

5. ใช้ในการแสดงความรู้สึก
I am emailing you with my sincere apology.
I look to the future with confidence.

6. ใช้เพื่อบ่งชี้ว่า “มี” สิ่งนั้น
She speaks English with a French accent.
I met a girl with blonde hair and blue eyes.
People with a lot of money are not always happy.