14 เคล็ดลับ ในการหุงข้าว ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวอะไรก็เอาอยู่

14 เคลดลบ ในการหงขาว ขาวสวย ขาวเหนยว ขาวญปน ขาวอะไรกเอาอย
14 เคล็ดลับ ในการหุงข้าว ไม่ว่าจะหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือหุงด้วยไมโครเวฟ ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวอะไรก็เอาอยู่ วิธีหุงข้าวสวย หุงยังไงให้สวย ฟู นุ่ม เหนียวหนึบ และให้ข้าวนั้นเก็บไว้ได้นานๆ วิธีง่ายๆน้ำส้มสายชูแบบกลั่นหรือหมัก 3-4 หยด หรือน้ำมะนาวซักครึ่งเสี้ยวบีบลงไปแล้วก็กดสวิทซ์หุงข้าวตามปรกติ

1 5