สิ่งของห้ามนำขึ้นเครื่องบิน สำหรับนักเดินทางมือใหม่

prohibiteditems

สิ่งของห้ามนำขึ้นเครื่องบิน หรือสิ่งของที่จำกัดปริมาณในการขึ้นเครื่องบิน สำหรับนักเดินทางมือใหม่กับการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรก อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้อกำหนดหรือข้อบังคับของการนำสิ่งขึ้นเครื่องบินนั้นเป็นอย่างไร สามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้างหรือสิ่งไหนที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบ้าง ทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดกระเป๋าเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากใจเพราะไม่รู้ว่าสิ่งของที่เราเตรียมมานั้นสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะเราจะมาบอกถึงสิ่งของที่ต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบินว่ามีอะไรบ้าง ตามไดูกันเลย

1. สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ในทุกกรณี หรือ Prohibited Items ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง (Checked Baggage) หรือว่า Carry-on Baggage ซึ่งได้แก่

• สารอันตรายต่างๆ อย่าง สารกำจัดแมลง สารหนู วัตถุสารมันตภาพรังสีอย่างแร่ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่อน (corrosive) เช่น แบตเตอรี่ที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท เป็นต้น หรือวัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตด แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น สิ่งของเหล่านี้ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ เนื่องจากเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆ ในภายหลังนั่นเอง

• วัตถุไวไฟ เนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการระเบิดหรือก่อเกิดเป็นเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ไฟแช็ก แก้ส ไม้ขีดไฟ ถ่านไฟฉาย สีน้ำมัน หรือเชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น

• วัสดุกัมมันตรังสี ระเบิด ประทับ ดอกไม้ไฟ

• สารติดเชื้อ หรือสารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

• สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย สัตว์สงวน รวมไปถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้เพราะนอกจากสัตว์เหล่านั้นจะไปก่อความรำคาญและรบกวนผู้อื่นแล้วมันยังผิดกฏหมายอีกด้วย

• อาหารที่มีกลิ่นฉุน เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สดๆ หรือเนื้อสัตว์แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า เป็นต้น ซึ่งอาหารที่มีกลิ่นฉุนเหล่านี้หากมีความจำเป็นจริงๆ ก็ให้แพ็คอาหารเหล่านั้นให้ดี ห้ามกลิ่นเหล่านั้นหลุดรอดมาได้

• สิ่งของอื่นๆ เช่น แม่เหล็ก น้ำแข็งแห้ง เป็นต้น

• อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ลิเทียม รวมถึงอุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง อาทิ Air Wheel, Hoverboard, Segway, Monowheel หรือ solowheel รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ

2. สิ่งของที่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่อง 

• อาวุธปืน กระสุนปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงของมีคมทุกชนิด เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง เป็นต้น รวมไปถึงสิ่งเทียมที่คล้ายอาวุธ เช่น ปืน ไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น เป็นต้น สิ่งของเหล่านี้ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด

• ของมีคมต่างๆ เช่น ตะปู คัตเตอร์ เข็มเย็บผ้า กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ มีด มีดพับ มีดพก หรือของมีคมทุกชนิดที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่หากสิ่งของเหล่านั้นเป็นสิ่งของที่จำเป็นก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไว้ใต้เครื่องบินได้ แต่จะไม่อนุญาตให้พกพาสิ่งเหล่านี้ขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด

carryon baggage

3. สิ่งของที่อนุญาติให้นำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น (carry-on baggage)

• คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แล้วแต่สายการบิน ก่อนโหลดกระเป๋าเจ้าหน้าที่มักจะถามก่อนทุกครั้งว่า มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอยู่ในกระเป๋ามั๊ย ของที่โหลดใต้ท้องเครื่องต้องถอดแบตเตอรี่ออก เพราะห้ามโหลดแบตเตอร์รี่ทุกกรณี

• ลิเที่ยมแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟฉาย

• บุหรี่ไฟฟ้า

• แบตเตอรี่สำรอง และแบตเตอรี่สำรองทุกชนิด ไม่สามารถใส่ไปในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไว้ใต้เครื่องได้ แต่สามารถพกใส่กระเป๋าถือที่เราจะนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยได้ โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดความจุไฟไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์และไม่เกิน 2 ชิ้นต่อ 1 คน

จากข้อมูลของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีการอ้างอิงจาก ไออาตา (IATA) หรือการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ได้ระบุไว้ว่า แบตเตอรี่ Power Bank ที่นำขึ้นเครื่องได้ ความจุของ Powerbank ต้องไม่เกิน 32,000 mAh แต่บางคนกลัวจะไม่พอ อาจจะพกไปหลายก้อน ในกลุ่มของ Power Bank ที่มีความจุไม่เกิน 20,000 mAh สามารถพกไปหลายก้อนได้ แต่สำหรับ Powerbank ที่มีความจุระหว่าง 20,000 – 32,000 mAh สามารถพกไปได้เพียง 2 ก้อนเท่านั้น เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา อาจยากต่อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ควรเป็นยี้ห้อที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถวางใจในคุณภาพได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลถึงความปลอดภัยบนเครื่อง นอกจากนี้แล้วไม่ควรที่จะโหลด Powerbank ลงในกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง เพราะถูกตรวจพบ เจ้าหน้าที่อาจจะยึดกระเป๋าของคุณทันที

Limitation onliquids

4. ของเหลวที่กำหนดปริมาณในการขึ้นเครื่อง

เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง หรือของเหลวทุกชนิด ควรแบ่งใส่ในขวดที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือหากรวมทุกอย่างแล้วจะให้ไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1000 มิลลิลิตร ก็สามารถใส่ใน carry-on baggage ขึ้นเครื่องบินได้ โดยให้ใส่รวมกันในถุงซิปล็อคแบบใสขนาด 20 x 20 เซนติเมตร แต่หากเกินก็ต้องตัดใจทิ้งสิ่งของเหล่านั้นไปซะ เช่น เจล สบู่เหลว น้ำหอม สเปย์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งของที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ แต่สามารถนำใส่กระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไว้ใต้ท้องเครื่องได้

นอกจากนี้แล้วไม่ควรเก็บของมีค่า อาทิ เงิน เครื่องเพชร นาฬิกา มือถือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หรือกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง เพราะถ้าหายขึ้นมาคงน่าเสียดายแย่ เมื่อทราบแล้วว่าของสิ่งไหนบ้างที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถจัดกระเป๋าเดินทางได้อย่างสบายใจแล้วและก็ออกเดินทางได้เลยโดยไม่มีความกังวลแต่อย่างใด ขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกนะคะ