แคน2แผ่นดิน EP.16 วันที่ 23 ส.ค.66 ตอนที่ 16

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย บุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า สองพี่น้องต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.15 วันที่ 17 ส.ค.66 ตอนที่ 15

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย บุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า สองพี่น้องต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.14 วันที่ 16 ส.ค.66 ตอนที่ 14

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย บุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า สองพี่น้องต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.13 วันที่ 10 ส.ค.66

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย สองพี่น้องบุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.12 วันที่ 9 ส.ค.66

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย สองพี่น้องบุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.11 วันที่ 3 ส.ค.66

เรื่องราวของเคนเพชรกับแคนชัย บุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.9 วันที่ 2 ส.ค.66

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย สองพี่น้องบุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.9 วันที่ 27 ก.ค.66

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย สองพี่น้องบุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.8 วันที่ 26 ก.ค.66

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย สองพี่น้องบุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

แคน2แผ่นดิน EP.7 วันที่ 20 ก.ค.66

เรื่องราวของ เคนเพชร กับแคนชัย สองพี่น้องบุตรแห่งเจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดถิ่นและพรากจากกันตั้งแต่ยังเด็ก เคนได้รับการเลี้ยงดูจากโจร

1 2