เสาร์ 5 EP.5 วันที่ 22 ตุลาคม 2566 รีรันตอนที่ 5

เสาร์ 5 EP.5 เสาร์ 5 และสองหมู่บ้านต่างขนของเพื่อที่จะไปขายยังรัฐประจิม โดยที่ฝั่งหมู่บ้านทุ่งสมิงก็มี เดี่ยว ดอน ยอด 

เสาร์ 5 EP.2 วันที่ 14 ตุลาคม 2566 รีรันตอนที่ 2

เสาร์ 5 EP.2 ทีมเสาร์ห้า เทิด กริ่ง เดี่ยว ยอด แยกเข้าไปสืบหาข้อมูลของพวกจาร์ก้า โดยแบ่งออกเป็นสองทีม

1 2