ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง  MFG, EXP, BB, BBE ย่อมาจากอะไร? วันที่ผลิต วันหมดอายุ ควรบริโภคก่อน มีความหมายอย่างไร?

ตวยอบนผลตภณฑ MFG EXP BB BBE ยอมาจากอะไร

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราควรใส่ใจมันเป็นพิเศษก่อนเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยา หรือเหล่าเครื่องสำอาง ก็คือวันที่ผลิตและวันหมดอายุ โดยข้อมูลที่แสดงวันผลิตและวันหมดอายุนั้นจะแสดงเป็นลักษณะของตัวย่อไว้บนบรรจุภัณฑ์ตามที่ต่างๆ เช่น ก้นขวด ฝาขวด หรือข้างขวด เป็นต้น ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวย่อเหล่านั้นมีความสำคัญและมีความหมายอย่างไร?

วันหมดอายุ / ควรบริโภคก่อน  

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยา หรือเครื่องสำอางค์ที่เราซื้อใช้กันอยู่ทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือ วันผลิตและวันหมดอายุ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏอยู่บริเวณบรรจุภัณฑ์ ส่วนคำที่ผู้บริโภคอย่างเราเห็นบ่อยและมักจะทำให้เราสับสนบ่อยๆ ก็คือคำว่า "วันหมดอายุ" กับ "ควรบริโภคก่อน" ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคำทั้ง 2 คำนี้อาจดูเหมือนว่ามีความหมายคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกัน 

วันหมดอายุ หมายความว่า เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป  อาหารก็จะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย ฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหลังจากวันที่กำหนดว่าหมดอายุแล้ว

ควรบริโภคก่อน  หมายความว่า เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดไว้ก็จะส่งผลให้รสชาติและคุณภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงไป แต่อาหารนั้นยังคงสามารถรับประทานได้อยู่

ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นตัวย่อที่แสดงถึงวันผลิต วันหมดอายุ และวันที่ผู้บริโภคควรบริโภคก่อน โดยจะมีตัวย่อและความหมายดังต่อไปนี้

1. MFG หรือ MFD ย่อมาจาก Manufacturing Date หรือ Manufactured Date หมายถึง วันที่ผลิตหรือก็คือวันที่ผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น

2. EXP หรือ EXD ย่อมาจาก Expiry Date หรือ Expiration Date หมายถึง วันที่หมดอายุหรือคือวันที่อาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ควรที่จะรับประทานหรือไม่ควรใช้อีก ซึ่งเป็นไปได้ก็ควรที่จะทิ้งไปเสีย

3. BB หรือ BBE ย่อมาจาก Best Before หรือ Best Before End หมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่ หรือก็คือวันที่อาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยังมีคุณภาพดีเหมือนเดิมแต่หากหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปคุณภาพก็จะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ก็อาจมีการใช้ Best Before Date ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อสินค้าประเภทอาหาร ยา หรือเครื่องสำอาง นั้นเราควรที่ดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำการผลิตเมื่อไหร่ ควรบริโภคก่อนวันไหนหรือวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ ซึ่งในบางครั้งวันที่ที่บ่งบอกในแต่ละผลิตภัฑณ์นั้นก็จะแตกต่างกัน เพราะบางครั้งก็อาจจะเรียงตาม วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน และ ปี/วัน/เดือน เป็นต้น และเมื่อเราทราบแล้ว การที่เราจะซื้อสินค้าอะไรก็คงไม่มีปัญหานอกจากนี้เรายังได้ใช้สินค้าเหล่านั้นตอนที่มันยังคงมีคุณภาพที่ดีอยู่อีกด้วย