ซองวตถกนเสย คออะไร การนำสารกนชนไปใชประโยชนอนๆ


ซองวัตถุกันเสีย คืออะไร การนำสารกันชื้นไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

หลายคนคงรู้จักหรือเคยเห็น ซองวัตถุกันเสีย ที่เรามักจะพบเห็นในซองขนมหรือเหล่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมันจะมีลักณะเป็นถุงขนาดเล็กที่บรรจุเม็ดกลมๆ สีขาวใส เม็ดเล็กๆ คล้ายเม็ดทรายบรรจุอยู่ภายในถุง ซึ่งชื่อของมันก็คือ สารกันชื้น หรือ ซิลิก้าเจล (Silica Gel) และเคยสงสัยหรือไม่ว่า เจ้าสารกันชื้นมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันมีไว้เพื่ออะไร?สารกันชื้น หรือ ซิลิก้าเจล เป็นสารประกอบระหว่างซิลิกอนกับออกซิเจน ซึ่งมันมีลักษณะเป็นผลึกที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และมันก็มีขนาดเล็กเพียงแค่ 2-5 มิลลิเมตร มีหน้าที่ในการดูดซับความชื้นซึ่งตัวมันเองสามารถดูดความชื้นได้ถึง 35-40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวมันเอง เนื่องจากลักษณะของซิลิก้านั้นมีความพรุนที่สูงหรือมีรูพรุนกว่าล้านรูต่อ 1 เม็ด นอกจากมันจะสามารถดูดซับความชื้นแล้วสารกันชื้นยังถูกนำไปใช้ในการวัดปริมาณความชื้น เพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียของคุณภาพสินค้าต่างๆ โดยการใช้สารกันความชื้นเพื่อวัดปริมาณความชื้นนั้นก็จะถูกเติมสีหรือเติมสารโคบอลต์คลอไรด์ลงไปเพื่อให้สารกันความชื้นนั้นมีสี ซึ่งสิที่ได้ก็จะเป็นสีน้ำเงิน 

 

การทำงานของสารกันชื้น 

การทำงานของมันก็คือ เมื่อเม็ดซิลิก้าเริ่มดูดซับความชื้นก็จะทำให้เม็ดซิลิก้าจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างช้าๆ และเมื่อมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งเม็ดก็แสดงว่าเจ้าซิลิก้านั้นดูซับความชื้นเต็มที่แล้ว ซึ่งแสดงในเห็นว่าหากเรานำเอาซองสารกันชื้นไปใส่ไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขนมต่างๆ แล้วมันมีสีที่เปลี่ยนไปแสดงว่า อุปกรณ์ของเราเริ่มมีความชื้นที่มากเกินไปซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เหล่านั้นได้ ฉะนั้นเมื่อเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็ควรที่จะรีบเปลี่ยนซองสารกันชื้นซองใหม่เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของอุปกรณ์เหล่านั้น 

สารกันชื้นหรือซิลิก้าเจล ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีอันตรายทางเคมี นอกจากนี้มันยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงแค่ทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดซิลิก้าด้วยการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส หรือจะนำไปตากแดดก็ได้เช่นกัน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว

ประโยชน์ของสารกันชื้น

1. นำมาใช้เป็นสารดูดซับความชื้น อย่าเพิ่งทิ้งซองสารกันเสีย เพราะสามารถนำเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ลดความเสียหายของอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เครื่องหนัง โดยนำอุปกรณ์เหล่านั้นนำไปใส่ถุงซิปล็อค พร้อมกับใส่ซองสารกันชื้นเข้าไปด้วย 2-3 ซอง ขึ้นอยู่กับขนาด หรือว่ามีความซื้นมากน้อยเพียงใด อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่ตกน้ำ อาจมีความชื้นมากๆ ต้องคอยเปลี่ยน เอาสารกันชื้นที่ดูดซับความชื้นแล้วออกไป แล้วใส่อันใหม่เข้าไปแทน
2. นำมาใช้เป็นสารเพิ่มความเงา
3. ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง
4. ใช้เป็นสารในการเพิ่มความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
5. นำมาใช้เป็นตัววัดความชื้น

ข้อควรระวัง : ถึงแม้ว่า ซองวัตถุกันเสีย หรือซิลิก้าเจลจะไม่มีอันตรายทางเคมีแต่ก็ไม่ควรที่จะรับประทาน สูบดม หรือทำให้มันกระเด็นเข้าตา เพราะมันอาจทำให้เกิดความระคายเคืองต่อโพรงจมูกและดวงตาของเราได้