วธการแตงตว เขาถวายสกการะพระบรมศพ


วิธีการแต่งตัว เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ

การเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวังนั้นจำเป็นที่ต้องเข้มงวดในเรื่องของการแต่งกาย ซึ่งเปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นทางสำนักพระราชวังก็ได้ขอความร่วมมือให้เหล่าประชาชนชาวไทยที่มีความประสงค์ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แต่งกายสุภาพและถูกต้องตามระเบียบที่ทางสำนักพระราชวังแนะนำดังต่อไปนี้

วิธีการแต่งตัว เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

สุภาพบุรุษ

การแต่งกายของสุภาพบุรุษที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมเสื้อมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำและงดการสวมใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสามสวม

วธการแตงตว เขาถวายสกการะพระบรมศพ 1

สุภาพสตรี

การแต่งกายของสุภาพสตรีที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุง และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น และงดการสวมใส่เสื้อแขนกุด ผ้าโปร่ง เสื้อผ้ารัดรูป กระโปรงสั้น กระโปรงยินส์ หรือกางเกงนักเรียน นักศึกษา ชาวเขา

การแต่งกายสำหรับชาวเขานั้นสามารถใส่ชุดชาวเขาได้ และสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา สามารถสวมชุดลูกเสือหรือชุดนิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ ได้เช่นกัน

วธการแตงตว เขาถวายสกการะพระบรมศพ 2

หากมีความจำเป็นหรือมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำได้ ทางสำนักพระราชวังก็ได้อนุโลมให้ประชาชนถอดรองเท้าไว้ที่ฐานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วเดินเท้าเปล่าขึ้นไปยังพระที่นั่งได้

ซึ่งการแต่งกายในชุดสีดำเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อให้สมพระเกียรติยศ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙

หลังจากเตรียมตัวเรื่องการแต่งกายแล้ว เรามาดูเส้นทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ รวมถึงการปิด 27 เส้นทางรอบวัง - สนามหลวง

ที่มาจาก YouTube โดย thairath