แอพฯ สขพอทพอสอน แอพพลเคชนรวมพระราชดำรส


แอพฯ สุขพอที่พ่อสอน แอพพลิเคชั่นรวมพระราชดำรัส

เชิญดาวน์โหลดฟรี แอพฯ สุขพอที่พ่อสอน แอพพลิเคชั่นที่รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"สุขพอที่พ่อสอน" เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่สำนักราชเลขาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัสและพระบรมราชโชวาทคัดตัดตอนเผื่อแพร่ในแอพพลิเคชั่น โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ได้แก่ 

1. การศึกษา 
2. ความยุติธรรม 
3. ความรู้รักสามัคคี 
4. ความรับผิดต่อหน้าที่ 
5. ประโยชน์ส่วนรวม 
6. การพัฒนา 
7. ความพอเพียง 
8. คุณธรรม จริยธรรม 
9. ความสุขและความปราถนาดี 

แอพฯ สขพอทพอสอน 2

• พระบรมฉายาลักษณ์

เมนูพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นพื้นที่ที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจและการทรงงานในพื้นที่ต่างๆ ที่สำนักงานราชเลขาธิการได้ขอพระราชทานมาจัดทำระบบเพื่อแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ประกอบกับข้อความพระราชดำรัส

แอพฯ สขพอทพอสอน 3

• เมนูเลือกข้อความ

ในเมนูนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท ที่มีให้เลือกถึง 88 พระราชดำรัส โดยจะเก็บบันทึกลงเครื่องไว้ หรือนำไปประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ หรือหากต้องแบ่งปันแบ่งปันไปยัง Facebook  หรือ Email ก็สามารถกดที่เมนูแบ่งปันได้เลย

แอพฯ สขพอทพอสอน 4

โดยแอพพลิเคชั่นสุขพอที่พ่อสอน ได้เผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์  และเกิดความสุขที่แท้จริงในชีวิตอย่างหยั่งยืน สำหรับสิ่งที่พ่อสอนไม่ได้เพียงแค่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ประชาชนยังสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัส ศึกษาพระราชกรณียกิจใต้ร่มพระบารมีตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ผ่านเว็บไซต์สำนักพระราชวังและเว็บไซต์เรารักพระเจ้าอยู่หัวดอทคอมได้อีกด้วยแอพพลิเคชั่น "สุขพอที่พ่อสอน" เป็นเหมือนดั่งแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคนให้สามารถการดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีความสุขกายและสุขใจ และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนสามารถทำถวายได้ก็คือการเป็นคนดีทั้งกายและใจ 

"สุขพอที่พ่อสอน" เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแบบ IOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลด ระบบ iOS และ ระบบ Andriod