กตารไฟฟา มหลกการทำงานอยางไร

กีตาร์ไฟฟ้า มีหลักการทำงานอย่างไร ?

หากใครได้ดูรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คงได้จะเห็นก้อง สหรัฐขึ้นไปเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าบนเวที พลังหนักแน่น ของกีต้าร์ไฟฟ้ามันช่างมากมายเสียจริงๆ จนเกิดความสงสัยว่า กีตาร์ไฟฟ้า หรือ Electric Guitar มีหลักการทำงานอย่างไร จึงไปหาข้อมูลมาฝากกัน

เมื่อช่วงกลางปี ค.ศ. 1950 ดนตรีร็อคได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกโดยมีรากฐานมาจากดนตรีบลูส์ และในช่วงนั้นเองกีต้าร์ไฟฟ้าก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิวัติแนวดนตรีแบบดั้งเดิม แล้วกลายมาเป็นแนวดนตรีแบบใหม่มากมายหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น ดนตรีแนวป๊อป แนวร็อค หรือดนตรีแนวบลูส์ ในยุคนั้นดนตรีร็อคเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่นประกอบทำให้สามารถเข้าถึงอารมณ์เพลงได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งก็คือกีต้าร์ไฟฟ้า จนเรียกได้ว่าดนตรีร็อคนั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กีตาร์ไฟฟ้า นับตั้งแต่นั้นมามันก็กลายเป็นเครื่องดนตรีที่ยังคงได้รับนิยมกันอยู่จนถึงปัจจุบัน แล้วเสียงของกีต้าร์ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร ส่วนประกอบของกีต้าร์ไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้าง? 

หลักการของกีตาร์ไฟฟ้า

สำหรับกีต้าร์โปร่ง หรือ นั้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดจากดีดของสายกีต้าร์และเสียงนั้นจะผ่านเข้าไปในตัวช่องว่างของตัวกีต้าร์ทำให้เกิดเป็นเสียงเรโซแนนซ์ขึ้น แต่ว่าสำหรับกีต้าร์ไฟฟ้านั้นมันไม่ได้ใช้หลักการเดียวกันเนื่องจากตัวกีต้าร์ไฟฟ้าไม่มีช่องว่างให้เสียงเข้าไปแต่ที่กีต้าร์ไฟฟ้าเกิดเสียงขึ้นได้ก็เพราะว่ามันใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงทำให้เกิดเสียงขึ้น ซึ่งกระแสเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นเมื่อแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกจากขดลวดและกระแสที่เกิดขึ้นกับขดลวดนั้นจะมีทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อกลับขั้วของแท่งแม่เหล็กก็จะทำให้กระนั้นไหลเปลี่ยนทิศไปด้วยทำให้เกิดเป็นกระแสเหนี่ยวนำที่นำมาใช้กับกีต้าร์ไฟฟ้านั่นเอง

part of an electric guitar

ส่วนประกอบที่สำคัญของกีต้าร์ไฟฟ้า (Parts of an Electric Guitar) 

1. ส่วนหัวกีต้าร์ (Head) ซึ่งส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ลูกบิด (Tinner หรือ Tuners) และ นัท (Nut) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ดึงให้สายกีต้าร์ตึงนั่นเอง

2. ส่วนคอกีต้าร์ (Neck) ส่วนคอกีต้าร์ไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย เฟรท ( Fret ), เฟรทบอร์ด (Fret Board ) และเหล็กดามคอ (Trussrod) ในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราใช้ในการจับคอร์ดต่างๆ 

3. ส่วนลำตัว (Body) ส่วนประกอบของกีต้าร์ไฟฟ้าในส่วนนี้เอง ที่ทำให้กีต้าไฟฟ้าต่างจากกีต้าร์โปร่ง โดยจะมีส่วนประกอบต่างๆ คือ

• ปิ๊กอัพ (Pick Up) ส่วนนี้จะมีลักษณะของขดลวดที่พันอยู่โดยรอบของแม่เหล็กและเมื่อดีดที่สายกีต้าร์ก็จะทำให้สายกีต้าร์สั่นแล้วเกิดการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการสั่นเพราะถ้ายิ่งสายกีต้าร์สั่นมากเท่าไหร่ กระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นและมันก็จะส่งต่อไปยังเครื่องขยายเสียงและขับออกสู่ลำโพงต่อไป 

• สวิทช์เลือกปิ๊คอัพ (Selector Switch) ส่วนนี้จะเป็นการเปลี่ยนเสียงให้สามารถเล่นโซโลได้ และ ชุดคันโยก (tremolo bar) เป็นตัวที่สามารถสร้างสรรค์สำเนียงเสียงในแบบใหม่โดยการโยกขึ้นลงได้ นอกจากนี้ก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆ อีกเช่น 

• สะพานสาย (Bridge) หรือ หย่อง (Saddle) ที่เป็นที่รองสายกีต้าร์  
• ซีเลคเตอร์ (Selector) 
• น๊อบ (Knob) ซึ่งเป็นปุ่มมาตราฐานในการปรับเสียงต่างๆ