ฟนซเลกๆ แตมความแขงแรงมากกวากระดก
 

ฟันซี่เล็กๆ แต่มีความแข็งแรงมากกว่ากระดูก

ถ้าให้ทายกันว่า อวัยวะส่วนไหนของเราแข็งแรงที่สุด? หลายคนคงคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย แต่ในความเป็นจริงนั้นทราบหรือไม่ว่า ฟันซี่เล็กๆ ของเรานั่นแหละที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระดูกเสียอีก ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับฟันกันเลย
 
ฟันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบย่อยอาหาร โดยมันจะมีหน้าที่ในการกัด ฉีก เคี้ยวและบดอาหารเพื่อที่จะทำให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นสามารถกลืนได้ง่ายขึ้นและนอกจากนั้นมันยังมีส่วนสำคัญในการออกเสียงหรือการพูดอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ทราบหรือไม่ว่าฟันของคนเรานั้นมีความแข็งแรงค่อนข้างมาเลยที่เดียว จริงๆแล้วถ้าหากจะนำฟันไปเปรียบเทียบความแข็งแรงกับกระดูกนั้นฟันจะมีความแข็งแรงมากกกว่ากระดูกเสียอีก ดังนั้นส่วนของฟันจึงมักจะถูกนำมาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของคน เนื่องจากฟันนั้นมีความแข็งแรงและมันยังมีความคงทนมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์เรา 
 
ส่วนประกอบต่างๆ ของฟัน
 
ฟันหรือตัวฟัน (Crown) เป็นส่วนที่โผล่พ้นออกมาจากเหงือกจากขากรรไกรเป็นส่วนหนึ่งของฟันทั้งซี่ หรือจะเปรียบได้เหมือนกับลำต้นหรือกิ่งไม้ ในส่วนของรากฟัน (Roof) ก็เปรียบเสมือนกับรากต้นไม้ที่ฝั่งตัวอยู่ในดิน แล้วรากฟันนั้นก็จะฝังตัวอยู่ในเหงือกนั่นเอง 
 
เคลือบฟัน (Enamel) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แข็งที่สุด มีลักษณะเงาวาวโดยเคลือบฟันจะครอบตัวฟันอยู่ ซึ่งในส่วนเคลือบฟันนี้จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอนินทรีย์ คือ ผลึกแคลเซียมฟอสเฟต ที่ทำหน้าที่ในการเป็นเกาะป้องกันเนื้อฟัน 
 
 
เนื้อฟัน (Dentin) เนื้อฟันจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในฟัน ถึงแม้ว่าในส่วนของชั้นเนื้อฟันจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าชั้นเคลือบฟันก็ตาม แต่ว่าชั้นเนื้อฟันก็มีความแข็งแรงพอๆ กับกระดูกเลยทีเดียว ซึ่งเนื้อฟันจะทำหน้าที่ในการรองรับการกระแทกในขณะการกัด ฉีก เคี้ยวหรือบดอาหารของชั้นเคลือบฟันเพื่อไม่ให้ฟันแตกร้าว 
 
เนื้อเยื่อใน (Dental pulp) โดยส่วนนี้จะบรรจุอยู่ในโพรงฟัน ซึ่งในนั้นเป็นที่อยู่ของเส้นประสาทและหลอดเลือด มันจะมีหน้าที่ในการนำอาหารไปหล่อเลี้ยงฟัน ทำให้ส่วนของโพรงประสาทฟันนั้นมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ สูง หรือมันจะมีหน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้อน เย็น ปวด เจ็บ เมื่อในส่วนนี้รับรู้ได้ถึงความรู้ถึงเหล่านี้มันก็จะส่งผลเหล่านั้นไปยังสมอง ดังนั้นหากชั้นเคลือบฟันและชั้นเนื้อฟันถูกทำลายลงจนเหลือเพียงแค่เนื้อฟันแล้วละก็จะทำให้เรารู้สึกและมีอาการเสียวฟันมากนั่นเอง 
 
ถึงแม้ว่าชั้นเคลือบฟันจะมีความแข็งแรงมาก แต่ก็ต้องยอมแพ้ให้กับเหล่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหลาย และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานอาหารจำพวกแป้งหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแล้วไม่ดูแลรักษาช่องปากให้ดีพอก็จะทำฟันของเรานั้นเกิดผุ กร่อนขึ้นมาได้ ฉะนั้นถึงแม้ว่าฟันของเราจะแข็งแรงเพียงไรก็อย่าลืมที่จะดูแลมันเพราะไม่เช่นนั้นฟันก็จะเสื่อมไปตามสภาพ หากเราไม่รักษาฟัน ในที่สุดอาจจะไม่เหลือฟันในคุณใช้งานได้อีกต่อไป
 
ที่มา : รายการ Did you know?