ยดอายถานไฟฉาย ดวยวธงายๆ

 

ยืดอายุถ่านไฟฉาย ด้วยวิธีง่ายๆ “แช่ตู้เย็น”

ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งพลังงานของรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ปัญหาที่พบกันบ่อยก็คือมันมักจะหมดเร็ว ยืดอายุถ่านไฟฉาย ให้ใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมก็สามารถทำได้แบบง่ายๆ เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นสิ่งที่มีกันอยู่แล้วแทบทุกบ้าน ซึ่งนั่นก็คือตู้เย็น  หลายคนคงเคยได้ยินมาว่า วิธีการยืดอายุการใช้งานของถ่านโดยการนำเอาถ่านไฟฉายแช่ตู้เย็น ซึ่งวิธีนี้จะสามารถยืดอายุถ่านได้จริงหรือไม่? 

หากต้องการยืดอายุการใช้งานของถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่นั้น วิธีง่ายๆ ก็ควรที่จะเก็บไว้ในที่เย็นๆ อย่างเช่น ตู้เย็น แต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่กันก่อน แบตแตอรี่นั้นเป็นแหล่งพลังงานแบบพกพาที่สะดวกต่อการใช้งานนานาชนิด โดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ต้องต่อกับสายไปให้วุ่นวายแต่อย่างใด ภายในของแบตเตอรี่นั้นจะประกอบไปด้วยค่าโลหะ 2 ชนิด คือ สังกะสีและแมงกานีส 

ปฏิกิริยาเคมีภายในถ่านไฟฉาย

ธาตุสังกะสีและแมงกานีสจะอยู่ตรงข้ามกันของแบตเตอรี่ก้อนนั้นๆ ซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าสังกะสีและแมงกานีส เกิดการต่อสู้กันเพื่อสิ่งที่เรียกกว่า อิเล็กตรอน โดยตามหลังทางเคมีแล้ว ธาตุที่มีอิเล็กตรอนมากจะปล่อยอิเล็กตรอนให้กับธาตุที่มีอิเล็กตรอนน้อยกว่า ซึ่งในกรณีนี้ สังกะสีจะมีปริมาณอิเล็กตรอนที่มากกว่า ทำให้สังกะสีทำหน้าที่เป็นตัวส่งส่งอิเล็กตรอนให้กับแมงกานีส แต่ถ้าหากธาตุของทั้ง 2 อย่างได้เกิดการสัมผัสกันโดยตรงก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ภายตัวมันเองของทั้งคู่ และเราไม่สามารถนำอิเล็กตรอนนั้นออกมาใช้งานได้ ดังนั้นจึงมีการนำเอาสารเหลวมาเป็นฉนวนกั้นเพื่อไม่ให้ สังกะสีและแมงกานีสแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนซึ่งกันและกัน เมื่อวงจรนี้ถูกปิดลงอิเล็กตรอนของสังกะสีและแมงกานีสก็จะไม่มีที่ไป ทำให้อิเล็กตรอนนั้นจำเป็นที่จะต้องหาช่องทางใหม่นั่นก็คือ เจ้าอิเล็กตรอนจะวิ่งผ่านสายไฟที่ถูกต่อเชื่อมไว้ทั้งสองที่เรียกกันว่า ขั้วบวกและขั้วลบของแบตตเตอรี่นั่นเอง 

ทำไมถ่านไฟฉายถึงหมดเร็ว 

เวลาที่เราซื้อถ่านไฟฉายมาเก็บไว้ แต่บางครั้งพอนำมาใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็หมดเสียแล้ว หรือบางครั้งหมดพลังงานในถ่านไฟฉายก็หมดก่อนจะนำมาใช้เสียอีก เพราะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าปฏิกิริยาทั้งหมดที่กระทำอยู่ภายในแบตเตอรี่นั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ได้ใช้มันก็ตาม ซึ่งแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี และในช่วง 2 ปี และในช่วง 2 ปีนั้น ภายในของแบตเตอรี่ไม่เคยหยุดการทำงานลง เลยแม้แต่ครั้งเดียว 

มีเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยชะลอหรือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ด้วยการนำเอาแบตเตอรี่ไปแช่ในคู้เย็นโดยใช้ความเย็นเพื่อยืดอายุการใช้ งานของมัน และที่เป็นเช่นนั้นได้ก็มีเหตุผลที่คล้ายกับการเก็บผักหรือผลไม้ไว้ในตู้เย็นที่จะทำให้ผักหรือผลไม้นั้นสดและอยู่ได้นานกว่าเพราะความเย็นจะสามารถชะลอปฏิกิริยาทางเคมีเอาไว้ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในแบตเตอรรี่ก็จะถูกชะลอเช่นกัน ดังนั้นสรุปได้ว่าการนำเอาแบตเตอรี่ไปแช่ไว้ในตู้เย็นสามารถช่วยชะลอหรือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จริง

ที่มา : รายการ Did you know ?