ทำไมลกโปงลอยได แลวลกโปงทเราเปาเองถงลอยไมได
 

ทำไมลูกโป่งลอยได้ แต่บางชนิดก็ลอยไม่ได้ 

หลายคนคงรู้จักและอาจจะเคยเล่นลูกโป่งกันมาก่อน แต่เคยหรือมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ว่าทำไมลูกโป่งที่ขายตามท้องตลาดถึงลอยได้ แล้วทำไมลูกโป่งที่เราเป่าเองจึงไม่สามารถลอยได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร? 
 
ชนิดของก๊าซที่อยู่ในลูกโป่ง
 
การที่ลูกโป่งที่เราเป่าเองไม่สามารถลอยอยู่บนอากาศได้ แต่ลูกโป่งตามงานวัดกลับสามารถลอยได้นั้น ก็เป็นเพราะว่าก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในลูกโป่ง เนื่องจากก๊าซที่บรรจุอยู่ภายในลูกโป่งมีความหนาแน่นของก๊าซที่แตกต่างกัน และลูกโป่งที่เราใช้ปากเป่าเองแล้วมันไม่สามารถลอยได้นานนั้น ก็เป็นเพราะว่าภายในลูกโป่งนั้นไม่ได้มีแต่ลมที่เป่าออกจากปากเท่านั้นแต่ว่ามันกลับมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำและยังมีน้ำลายของเราอีกด้วย ทำให้โดยรวมแล้วภายในลูกโป่งที่เราเป่าเองนั้นมีความหนาแน่นที่มากกว่าอากาศภายนอกทำให้มันไม่สามารถลอยได้นั่นเอง 
 
 
ฉะนั้นหากเราต้องการทำให้ลูกโป่งลอยก็เราก็ควรที่จะทำให้ความหนาแน่นภายในลูกโป่งน้อยกว่าอากาศเราจึงจะสามรถทำให้ลูกโป่งลอยอยู่บนอากาศได้ โดยก๊าซที่จะใช้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ก๊าซฮีเลียม (Helium Gas) และก๊าซไฮโดรเจน(Hydrogen Gas) โดยเจ้าก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและยังไม่สามารถติดไฟได้อีกด้วย ฉะนั้นก๊าซฮีเลียมจึงมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันกลับมีราคาแพงทำให้มีการนำเอาก๊าซไฮโดรเจนมาใช้แทนแต่ถึงแม้ว่าก๊าซไฮโดรเจนมีคุณสมบัติที่เบากว่าก๊าซฮีเลียมก็ตามแต่มันกลับเป็นก๊าซที่ค่อนข้างไวไฟซึ่งนั้นก็หมายความว่าเมื่อมันโดยประกายไฟหรือเปลวไฟ มันก็จะเกิดลุกไหม้กลายเป็นเชื้อเพลิงและหากจำนวนลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนนั้นได้อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะก่อทำให้เกิดการสูญเสียทางทรัพย์สินหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลย หากก๊าซนั้นลุกติดไฟขึ้นมา
 
ชนิดของลูกโป่ง
 
สำหรับวัสดุที่นำมาทำเป็นลูกโป่งนั้นก็มีหลากหลายเช่น ลูกโป่งที่ทำมากจากเนื้อยางลาเท็กซ์หรือเป็นลูกโป่งถุงเล็กๆมีสีสันสวยงาม เนื้อยางของมันจะบางโดยมีขนาดประมาณ 12 นิ้วแล้วบรรจุด้วยก๊าซฮีเลียมหรือไฮโดรเจนที่อุณหภูมิห้อง ลูกโป่งเนื้อยางลาเท็กซ์จะสามารถอยู่ในนานกว่า 12-20 ชั่วโมงเลยทีเดียว แต่ถ้าหากเราเป่าด้วยลมธรรมดาเพื่อเป็นการตกแต่งโดยที่มันไม่สามารถลอยได้ ลูกโป่งยางลาเท็กซ์นั้นจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลย ส่วนลูกโป่งที่ทำมาจากแผ่นโลหะอลูมิเนียมหรือฟอยล์นั้นจะสามารถอยู่ได้นานหลายวันหรือบางครั้งอาจจะเป็นอาทิตเลยก็ได้ และเราก็ยังสามารถเก็บลูกโป่งที่ไม่มีก๊าซแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย
 
ก็ได้ทราบแล้วนะคะว่า ทำไมลูกโป่งลอยได้ แล้วลูกโป่งที่เราเป่าเองลอยไม่ได้ก็เพราะที่เราเป่าเข้าไปมันหนาแน่นกว่าอากาศนอกลูกโป่ง เวลาเล่นลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนแล้วเราก็ควรระวังการลุกติดไฟของก๊าซไฮโดรเจนในลูกโป่งกันด้วยนะคะ 
 
ที่มา : รายการ Did You Know...? 
รูปภาพจากโฆษณาน้ำหอม Dior Chérie