ติดตามเรื่องน่ารู้จากรอบโลก วันสำคัญ Google Doodle สาระน่ารู้ ความรู้รอบตัว เกร็ดความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้รอบตัว ที่มาของสิ่งต่าง ๆ ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ความเป็นมาของแบรนด์ดังๆ ทั่วโลก ความรู้ทั่วไป การตกแต่งบ้าน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ภายในบ้าน ยา สมุนไพร สุขภาพ ความสวยความงาม และสาระความรู้อีกมากมาย ที่จะมาอัฟเดทให้ทุกวัน
QR Code คออะไร ชวยทำการตลาดไดอยางไร 1
เทคเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีการพัฒนาไปไกลมาก อยากรู้อะไร ก็เพียงแค่เอามือถือไปสแกน  QR Code คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร? 
QR Code ย่อมาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Quick Response Code หมายถึง รหัสที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 โดยบริษัท Denso Wave ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆคล้ายกับบาร์โค้ด ดังนั้นรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code จึงเป็นรหัสบาร์โค้ดประเภท Matrix 
บารโคด Barcode หรอรหสแทง คออะไร 
บาร์โค้ด (Barcode) มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า รหัสแท่ง คือสัญลักษณ์รหัสแท่ง โดยมีลักษณะเป็นแท่งหรือแถบสีที่มีความหนาบางแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่กำกับอยู่ข้างล่าง เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของสิ่งของที่มันติดอยู่ ยกตัวอย่างเช่น สินค้า  ตั๋วเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งตามบัตรต่างๆเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลบุคคล การอ่านข้อมูลบนบาร์โค้ด

อาชพอนตราย ทนาทำมากทสดในโลก
อาชีพอันตราย ที่น่าทำมากที่สุดในโลก
คนเราเกิดมาล้วนแต่มีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งนั้น แต่ก่อนที่จะเราจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นั้นก็มันก็ต้องมีปัจจัยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักๆ เลยก็คือเรื่องเงิน งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข แล้วอาชีพไหนละที่เราจะสามารถหาเงินได้มากพอ วันก่อนได้ดูรายการอะไรนี่ที่พูดถึง 3 อาชีพอันตรายที่น่าทำมากที่สุดในโลก
การปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากปรกติ หรือ DST ย่อมาจาก Daylight Saving Time มีการนำมาใช้ในเมืองหนาว ยกตัวอย่างเช่นประเทศในทวีปยุโรป เพราะในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ช่วงเวลากลางวันมีแสงสว่างค่อนข้างยาวนาน ซึ่งแตกต่างกับในประเทศไทยเราที่พระอาทิตย์จะขึ้นและตกดินค่อนข้างตรงเวลา
การใช้ตะเกียบทานอาหารช่วยฝึกสมองได้ ตะเกียบฝึกสมอง งานวิจัยในต่างประเทศทำการศึกษาค้นคว้าพบว่าการใช้ตะเกียบทานอาหารมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการฝึกใช้ตะเกียบในวัยเด็ก เนื่องจากขณะที่เรากำลังใช้ตะเกียบในการคีบอาหารอยู่นั้นจะส่งผลโดยตรงไปยังสมองโดยมันจะไปเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทที่อยู่บริเวณนิ้วมือโดยตรง 

ผู้ชายขี้ลืมจริงหรือไม่ ทำไมผู้ชายถึงชอบลืมวันสำคัญ ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน วันสำคัญต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญกับผู้หญิงเป็นอย่างมาก การที่เหล่าคุณผู้ชายทั้งหลายจะจดจำวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับคนรักไมได้นั้นไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่เอาใจใส่แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพการจำของสมอง ฉะนั้นการเลือกจดจำเรื่องราวต่างๆ ของผู้ชายและผู้หญิงนั้นจึงแตกต่างกัน