เรียนภาษาฝรั่งเศส - หลักการ accord ตัวเลข ภาษาฝรั่งเศส การเขียนตัวเลข เมื่อไหร่ต้อง accord เมื่อไหร่ต้องเติม s 

หลกการ accord ตวเลข เรยนภาษาฝรงเศส

 

เวลาที่เขียนตัวเลขในเอกสารสำคัญของฝรั่งเศส มักจะต้องเขียนตัวอ่านกำกับไว้ด้วยเสมอ หลักการ accord ตัวเลข ภาษาฝรั่งเศส มีให้จำง่ายอยู่ 3 หลักคือ หลักพัน หลักร้อย และเลขแปดสิบ ก่อนพูดถึงวิธี accord (อ่านว่า อัก-กอร์) ต้องขอทวนอีกนิดหนึ่งก่อนว่า 80 ในภาษาฝรั่งเศสคือ quatre-vingts (กัท-เทรอะ-แว็ง-ต) มาจาก 4x20 นั่นเอง ทีนี้เราดูหลักการง่ายๆ ว่าเมื่อต้องเติม s 

การ accord เลขหลักพัน mille 
เริ่มจากหลักพันก่อนนะคะเพราะง่ายสุด mille (พัน) เป็นตัวเลขที่ไม่มีการ accord ไม่ว่าจะเป็นพันเดียวหรือหลายๆว่าหลายพัน ตัวอย่าง

1000 mille มีล
3000 trois mille ทรัว-มีล
2017 deux –mille-dix-sept เดอ-มีล-ดีส-เซ็ต

การ accord ตัวเลข cent (หลักร้อย)
มากกว่าหนึ่งร้อยและเป็นตัวเลขหลักร้อยกลมๆต้องเติม “s” แต่มีข้อแม้ว่าถ้ามีตัวเลขอื่นตามหลัง cent  ตัว s จะหายไป ตัวอย่าง

100 cent ซ็อง
300 trois cents ทรัว-ซ็อง สังเกตว่ามีการเติม s
303 trois-cent-trois ทรัว-ซ็อง-ทรัว ตัว s จะหายไป
4500 quatre-mille-cinq- cents กัทเทรอะ-มีล-แซ็งก-ซ็อง มีการเติม s 
4580 quatre-mille-cinq- cent-quatre-vingts กัทเทรอะ-มีล-แซ็งก-ซ็อง ตัว s ตรงซ็องหายไปแต่ตรง แว็ง ที่เป็นเลขกลมๆต้องเติม sการ accord ตัวเลข vingt (ยี่สิบ)  
อย่างที่กล่าวมาข้างต้น 4x20 (สี่เท่าของยี่สิบ) = 80 จึงอ่านว่า quatre-vingts กัท-เทรอะ-แว็ง-ต สังเกตว่าตรง vingt จะเติม s เพราะว่ามี 20 รวมกันถึง 4 ครั้ง แต่มีข้อแม้ว่าถ้ามีเลขอื่นมาต่อท้าย หรือจำนวนมากกว่า 80 (81 – 99) ตัว s ตรง vingt จะหายไป คือไม่ต้องมีการ accord นั่นเอง มาดูตัวอย่าง

80 quatre-vingts
81 quatre-vingt et un (4×20+1)
82 quatre-vingt-deux
186 cent-quatre-vingt-six 
4580 quatre-mille-cinq- cent-quatre-vingts กัทเทรอะ-มีล-แซ็งก-ซ็อง-กัทเทรอะ-แว็งต ตัว s ตรงซ็องหายไปแต่ตรง แว็ง ที่เป็นเลขกลมๆต้องเติม s
4582 quatre-mille-cinq- cent-quatre-vingt- deux กัทเทรอะ-มีล-แซ็งก-ซ็อง-กัท-เทรอะ-แว็งต-เดอ ตัว s ตรง cent และ vingt หายไปเมื่อมีอะไรมาต่อท้าย

ข้อควรจำ : ระว่างแต่ละคำอ่านต้องมีเครื่องหมาย – มาคั่นเสมอ ตัวอย่าง

neuf-milliards-cent-vingt-sept-mille-deux-cent-dix-sept = 9.000.127.217 ที่ฝรั่งเศสจะใช้เครื่องหมาย "." จุดคั่นระหว่างตัวเลขแทนเครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ำ "," ส่วนที่เป็นเศษสตางค์ (ซ็องตรีม) จะใช้ลูกน้ำมาคั่น ระบบจะตรงกันข้ามกับบ้านเรา เช่น ราคา €9.127.217,50 = เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเจ็ดยูโรและห้าสิบซ็องตรีม

เป็นไงบ้างคะ วิธีการ accord (อัก-กอร์) ตัวเลขต่างๆในภาษาฝรั่งเศส หวังว่าคงไม่ยากจนเกินไป ฝึกใช้บ่อยๆเดียวก็คุ้นเคยเองค่ะ ใช้บ่อยที่สุดก็คือการเขียนเช็ค เพราะที่นี่เวลาไปซื้อของในห้าง หรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อเล็กๆก็สามารถชำระเงินด้วยเช็คได้ แต่กว่าจะเขียนเสร็จก็ใช้เวลานานคนรุ่นใหม่จึงนิยมใช้ carte bleue หรือเครดิตการ์ดซะมากกว่า

*ภาษาฝรั่งเศส ระดับ Primaire CE2