อาหารหมดอาย แตบางอยางกยงกนตอไดนะ
 
อาหารหมดอายุ แต่บางอย่างก็ยังกินต่อได้นะ
 
อาหารหมดอายุแล้วสามารถกินต่อได้หรือไม่ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย และมีคนจำนวนมาก ทิ้งอาหารทันทีเมื่อเห็นป้ายบอก วันหมดอายุ เพราะว่าไม่อยากจะเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษ แต่จริงๆ แล้วนั้น เราไม่จำเป็นต้องทิ้งอาหารเสมอไป ถึงแม้ว่าป้ายจะบอกว่าหมดอายุแล้วก็ตาม นั้นก็เป็นเพราะว่าวันที่ ที่ระบุไว้บนหีบห่อผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความปลอดภัยในการบริโภคเพียงอย่างเดียว วันที่ ที่มีการระบุไว้บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ของอาหารนั้น เป็นเพียงสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการบอกถึงคุณภาพ ความสดใหม่ หน้าตา รสชาติ ของอาหารเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าอาหารพวกนั้นกินไม่ได้แล้ว และคนส่วนใหญ่มักเกิดความสับสนเมื่อเห็นคำว่า ควรบริโภคก่อน และคำว่า หมดอายุ นั้นเอง ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจระหว่าง 2 คำนี้กันดีกว่า
 
 
วันหมดอายุ :  ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Exp.Date หรือ Expiration Date  หากคุณเห็นคำว่าหมดอายุ นั้นหมายถึงว่าหลังจากวันนั้นแล้วคุณห้ามรับประทานหรือบริโภค
 
ควรบริโภคก่อน :  ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Best Before Date  คำว่าควรบริโภคก่อนหมายความว่า อาหารจะมีลักษณะดี หรือมีรสชาติดีถึงวันที่ที่ได้ระบุไว้ หลังจากเลยวันดังกล่าวไปแล้ว รสชาติหรือคุณค่าอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ว่าก็ยังทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
 
ถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่า อาหารนั้นไม่สามารถรับประทาน หรือ บริโภคไม่ได้แล้ว นานเท่าไหร่ถึงยังปลอดภัยอยู่ 
• มาดูอย่างแรกที่ทุกบ้านต้องมีนั้นก็คือ ไข่ จริงๆ แล้วหากเราเก็บไข่ไว้ที่แห้งและเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ไข่จะอยู่ได้นาน 3-5 สัปดาห์ 
• ส่วนประเภทอาหารกระป๋อง เชื่อหรือไม่ว่าหากหมดอายุแล้ว เรายังสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 1 ปี หลังจากที่ได้กำหนดไว้ เพราะ อาหารกระป๋องจะถูกปิดผนึกแบบสูญญากาศเพื่อปกกันการปนเปื้อนจากเชื้อราและแบททีเรียนั้นเอง
• ขนมปัง หากเราเก็บไว้นอกตู้เย็น จะเก็บไว้ได้นาน 3-5 วัน แต่ถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นจะเก็บไว้ได้ถึง 2 สัปดาห์
 
ข้อแนะนำ : ที่สำคัญเลยก่อนรับประทานอาหารนั้น เราควรจะสำรวจอาหารที่เราเก็บไว้ คุณภาพสี กลิ่น ยังเหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะอาจจะมีข้อผิดพลาดขณะขนย้ายอาหารทำให้อาหารเกิดเน่าเสียก่อนวันที่ระบุไว้ได้