ถุงสูญญากาศ (vacuum sealer bags หรือ vacuum sealer rolls) ช่วยรักษาอาหารของเราให้คงความสดอยู่นาน ได้อย่างไร

ถงสญญากาศ ชวยรกษาอาหารของเราไดอยางไร


การเก็บถนอมอาหารโดยเก็บรักษาอาหารให้ยืดอายุ หรือเพื่อให้อาหารหรือของสดเหล่านั้นยังคงความสดอยู่ได้นานที่สุดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งการเก็บรักษาหรือการชะลอการเน่าเสียของอาหารหรือของสดต่างๆ มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการต้ม การตากแห้ง การแช่แข็ง หรือการรมควัน แต่วิธีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อ รสชาติ สี กลิ่น ที่เปลี่ยนไปของอาหาร และมีอีกหนึ่งวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคสมัยใหม่นี้ซึ่งสามารถเก็บรักษาอาหารให้ยังคงความสดอยู่ได้นานยิ่งขึ้นและยังไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อคุณค่าอาหารก็คือ การผิดผนึกด้วยสูญญากาศ หรือที่หลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่า ถุงสูญญากาศ ซึ่งวิธีนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน แต่ถุงสูญญากาศที่ว่านี้ มันจะช่วยรักษาอาหารของเราได้อย่างไร และมันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

หลักการทำถุงธรรมดาให้กลายเป็นถุงสูญญากาศโดยมีวิธีง่ายๆคือ การดูดเอาอ๊อกซิเจนภายในถุงปิดผนึกออกไปจนหมดก่อนการปิดผนึก เราก็จะสามารถสังเกตุเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่หดและแนบชิดกับอาหาร วิธีนี้นี่เองคือวิธีใหม่ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร ทั้งสี รสชาติ และกลิ่น ทำให้ยังคงความสดใหม่ได้ดีเลย เนื่องจากถุงสุญญากาศนั้นจะไม่มีออกซิเจนอยู่เลย จึงทำให้เหล่าจุลินทรีย์บางชนิด เช่น เชื้อรา แบคทีเรียบางชนิดที่ใช้อ๊อกซิเจนในการเจริญเติบโตก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ หรือเจริญเติบโตได้ช้ามากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้อาหารโดยทั่วไปบูดและเน่าเสียก็คือจุลินทรีย์บางชนิด เช่นเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดที่อยู่ในอาหาร ซึ่งในถุงสูญญากาศไม่มีออกซิเจนอยู่ก็แสดงว่าเหล่าจุลินทรีย์บางชนิดเช่นเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้และอาหารของเราก็จะไม่บูดหรือเน่าเสียนั่นเอง 

นอกจากนี้แล้วการเก็บอาหารในภาวะไร้ออกซิเจยังช่วยลดการเกิดปฏิกริยาอ๊อกซิเดชั่นในอาหาร โดยเฉพาะในอาหารจำพวกที่มีไขมันมาก ซึ่งจะช่วยลดการเหม็นหืน การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และรสชาติของอาหารทำให้คงรสชาติความสดใหม่ได้นานกว่าปกติ 3-5 เท่า หากการเก็บแบบธรรมดาของอาหารบางชนิดสามารถเก็บได้นาน 6 เดือน แต่การเก็บด้วยวิธีสุญญากาศนั้นจะอยู่ได้นาน 1-2 ปี เลยทีเดียว 

ประโยชน์ของถุงสูญญากาศ 

1. ช่วยเก็บรักษาหรือถนอมอาหารได้นานยิ่งขึ้นประมาณ 1-2 ปี
2. ช่วยลดการเหม็นหืน การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และรสชาติ
3. คงรสชาติและความสดใหม่ของอาหารได้นานกว่าปกติ 3-5 เท่า

เพราะเหตุนี้เองในปัจจุบันถุงสูญญากาศ จึงเริ่มเป็นที่นิยมใช้การเก็บรักษาแบบสุญญากาศมากขึ้น เพื่อให้อาหารนั้นยังคงความสดใหม่ไว้ได้นานกว่านับปีและยังเป็นวิธีที่สามารถเก็บรักษาหรือถนอมอาหารได้นานกว่าวิธีทั่วๆไปอีกด้วย