หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.56 วันที่ 24 ก.พ. 62 ตอนจบ

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.56 ซ่งเจียหมิง กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่โชคชะตาทำให้พวกเขาตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.55 วันที่ 23 ก.พ. 62 ตอนก่อนจบ

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.55 ซ่งเจียหมิง นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่โชคชะตาทำให้พวกเขาตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.54 วันที่ 17 ก.พ. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.54 ซ่งเจียหมิง นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหารที่โชคชะตาทำให้พวกเขาตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.53 วันที่ 16 ก.พ. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.54 ซ่งเจียหมิง นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่โชคชะตาทำให้พวกเขาตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.52 วันที่ 10 ก.พ. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.52 ซ่งเจียหมิง ผู้นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร โชคชะตาทำให้พวกเขาตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.51 วันที่ 9 ก.พ. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.51 ซ่งเจียหมิง ผู้นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร โชคชะตาทำให้พวกเขาตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.50 วันที่ 3 ก.พ. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.50 ซ่งเจียหมิง ผู้นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่ต้องมาทำรายการด้วยกัน โชคชะตาก็ทำให้พวกเขาก็ตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.49 วันที่ 2 ก.พ. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.49 ซ่งเจียหมิง ผู้นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่ต้องมาทำรายการด้วยกัน โชคชะตาก็ทำให้พวกเขาก็ตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.48 วันที่ 27 ม.ค. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.48 ซ่งเจียหมิง ผู้นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่ต้องมาทำรายการด้วยกัน โชคชะตาก็ทำให้พวกเขาก็ตกหลุมรักกัน

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.47 วันที่ 26 ม.ค. 62

หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง EP.47 ซ่งเจียหมิง ผู้นักเขียนบท กับ หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มผู้หลงไหลการทำอาหาร ที่ต้องมาทำรายการด้วยกัน โชคชะตาก็ทำให้พวกเขาก็ตกหลุมรักกัน

1 2 6