หญงไทยอวน จนตดอนดบ

หญิงไทยอ้วน ติดอันดับ ได้ยินแล้วอยากจะกรี๊ดด!!

ได้ยินแล้วอยากจะกรี๊ดด !... หญิงไทยอ้วน จนติดอันดับ รู้หรือไม่ว่าอันดับจำนวนคนอ้วนในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ประเทศไทยของเรา ทางฝ่ายหญิงนั้นอยู่ในอันดับ 2 โดยอันดับที่ 1 ก็คือมาเลเซีย ส่วนฝ่ายชายอยู่อันดับ 3 ซึ่งอันดับ 1 และ 2 ก็คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ตามลำดับ ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยของเรามีประชากรที่กำลังอยู่ในภาวะของความอ้วนนั่นเอง

ผู้เชี่ยวชาญ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนนั้นพบว่ามีสูงมากในกลุ่มผู้หญิงถึง 42% และในผู้ชาย 33% สาเหตุที่อ้วนก็เนื่องจากการรับประทานอาหารแล้วได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องการ และร่างกายก็เก็บสะสมพลังงานเหล่านั้นไว้ สาเหตุที่ผู้หญิงอ้วนง่ายกว่าผู้ชายก็เพราะว่า ร่างกายของผู้หญิงจะมีสัดส่วนที่เป็นไขมันในปริมาณที่มากกว่าผู้ชาย อย่างเช่น น้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม ในผู้หญิงจะมีไขมันในร่างกายอยู่ 20-25% แต่ในขณะที่ผู้ชายจะมีไขมันอยู่เพียงแค่ 15% เท่านั้น และอีกอย่างในแต่ละวัน ผู้ชายจะมีกิจกรรมการใช้แรงหรือการกำลังมากกว่าผู้หญิง

อ้วนแล้วผิดตรงไหน?

ความจริงแล้วมันไม่ผิดหรอกที่อ้วน เพียงแต่ว่าคนที่อ้วนนั้นจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วน โดยดูจากสถิติของโรคเบาหวาน ซึ่งพบว่า ร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไปจะเป็นโรคเบาหวาน ฉะนั้นเมื่อเริ่มเป็นโรคเบาหวานแล้วร่างกายก็จะมีโรคต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเป็นโรคอ้วนแล้วจะทำให้เป็นโรคต่างๆ ตามมาและเมื่อถึงเวลาที่ล้มป่วยก็จะกลายเป็นภาระของตนเองและคนรอบข้างที่จะต้องมาดูแล

ดูยังไงว่าเราเป็นหญิงอ้วน?

วิธีจะดูว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าอ้วน ก็ให้ดูจากดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ที่เกิดจากการคำนวณระหว่าง น้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม แล้วหารด้วยส่วนสูงมีหน่วยเป็นเมตรซึ่งต้องยกกำลัง 2 เพียงเท่านี้ก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายของแต่ละบุคคลออกมา โดยดัชนีมวลกายเป็นการคำนวณเพื่อเปรียบเทียบว่าน้ำหนักกับส่วนสูงนั้นสมดุลกันหรือไม่

Body Mass Index หรือ BMI = น้ำหนักตัว (kg) / ส่วนสูง m²

การประเมินค่า BMI มาตรฐานของคนอาเซียน

• น้อยกว่า 18.5 แสดงว่าน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน

• 18.5-22.9 น้ำหนักปรกติ

• 23-24.9 เริ่มอ้วนระดับ 1

• 25-29.9 อ้วนระดับ 2

• มากกว่าหรือเท่ากับ 30 แสดงว่าอ้วนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

เมื่อเทียบดัชนีมวลกายของผู้หญิงจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเชียน พบว่าผู้หญิงมาเลเซียมีค่า BMI โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25.7 ผู้หญิงไทย 19 ล้านคนมีค่า BMI โดยเฉลี่ยเท่ากับ 24.5 หญิงไทยอ้วน จนติดอันดับที่ 2 กันเลยทีเดียว ในขณะสาวฮ่องกงและญี่ปุ่นนั้นมีค่าดัชนีมวลกายลดลงกว่าปีก่อนๆ สำหรับคนไทยหรือคนเอเชียนั้น จะต้องมีดัชนีมวลกายน้อยกว่าหรือไม่เกิน 23 และในช่วง 23-24.9 นั้นก็จะเป็นภาวะที่ร่างกายอยู่ในช่วงของภาวะที่ร่างกายเริ่มมีน้ำหนักเกิน แต่ถ้าค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ไปก็ถือว่า อ้วน และการดูว่าอ้วนหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูรอบเอวโดยผู้หญิงควรมีรอบเอวไม่เกิน 80 เซนติเมตร ในผู้ชายไม่ควรมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร

ทำอย่างไรไม่ให้ลงพุง?

เมื่อเราเริ่มมีความรู้สึกว่าอ้วนขึ้นก็ควรที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเริ่มหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันหรือสัปดาห์ละ 150 นาที การรับประทานอาหารก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารประเภทผักมากกว่าการทานแป้ง หรือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เรื่องของสภาวะอารมณ์ก็ควรที่จะพยายามทำให้จิตใจนั้นรู้สึกสดชื่นแจ่มใส นอกจากนั้นยังควรที่จะหลีกเลี่ยงการสูบบุรี่หรือบริเวณที่มีการสูบบุรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นเราก็ต้องคอยติดตามดูในเรื่องของน้ำหนักเรื่อยๆ อีกด้วย เพียงเท่านี้ หญิงไทย สาวไทยอย่างเราก็จะไล่พุงออกไปไกลๆ ได้แล้วค่ะ