ทำไมจึงมีการเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก"สยาม"มาเป็น"ไทย" ในอดีตประเทศไทยของเรามีการใช้ชื่อเมืองเป็นชื่อประเทศ เช่น กรุงศรีอยุธยา หรือ กรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ประเทศสยาม และ ประเทศไทย 

 

จากสยามมาเปนไทย ทำไมจงมการเปลยนชอประเทศ

รูปแสตมป์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ซ้ายมือ) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประเทศไทยของเรานั้นแท้จริงแล้วมีอีกชื่อที่หลายคนอาจจะเคยคุ้นหูหรือเคยได้ยินมาบ้างนั้นก็คือประเทศสยาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเทศสยามเป็นชื่อเดิมของประเทศไทยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

ทำไมจึงมีการเปลี่ยนชื่อประเทศ จาก"สยาม"มาเป็น"ไทย"

เดิมทีในสมัยอดีตกาลประเทศไทยของเรานั้นได้มีการใช้ชื่อเมืองหลวงเป็นชื่อประเทศ เช่น กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น และเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราได้มีความใกล้ชิดกับชาวตะวันตกเป็นอย่างมาก ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มีการแยกชื่อเมืองหลวงออกจากชื่อประเทศตามอย่างชาติตะวันตก โดยชื่อที่พระองค์ทรงเลือกนั้นก็คือ "สยาม" และนับตั้งแต่นั้นก็ได้ใช้ชื่อสยามเป็นชื่อประเทศเรื่อยมา เมื่อปี พ.ศ. 2482 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีแนวคิดชาตินิยม และได้มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อประเทศ โดยประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศโดยเปลี่ยนจากประเทศสยาม เป็น "ประเทศไทย" โดยอาศัยหลักเชื้อชาติคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศ ซึ่งนอกจาก "ไทย" จะเป็นชื่อของประเทศแล้ว จอมพล ป. ยังประกาศรัฐนิยมให้ใช้ชื่อ "ไทย" เป็นชื่อเรียกแทนประชาชน ตลอดจนเชื้อชาติ ซึ่งในขณะที่ภาษาอังกฤษนั้นให้ใช้เป็นคำว่า Thailand ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีคำว่า land ต่อท้ายคำว่า Thai นั้นก็เป็นเพราะว่า เพื่อให้ทราบว่า Thailand นั้นเป็นชื่อประเทศ และเพื่อไม่ให้ซ้ำกับคำว่า ไทย ที่หมายถึงคนไทยนั่นเอง 

นอกจากนี้สาเหตุในการเปลี่ยนชื่อประเทศนั้นจริงๆ ทางนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ก็ได้ออกมาเผื่อแพร่ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2547 ว่าต้นคิดจริงๆ ในการเปลี่ยนชื่อประเทศนั้นนอกเหนือจากจอมพล ป. แล้วน่ายังมีอีกหนึ่งคนที่มีเหตุจูงใจในการคิดที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศก็คือ หลวงวิจิตรวาทการ นักวิชาการผู้สนับสนุนและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย ซึ่งในสมัยนั้นหลวงวิจิตรวาทการได้รับข้อมูลการสำรวจประชากรที่ทางฝรั่งเศสจัดขึ้นในสมัยนั้นและพบว่าคนไทยได้มีการอยู่อาศัยกระจัดกระจายไปยังที่อื่นๆ หลวงวิจิตรวาทการจึงได้มีความคิดที่จะรวมเหล่าคนไทยเรานั้นให้มาอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน

เมื่อปีพุทธศักราช 2517 ได้มีการตีพิมพ์หนังสือ "ความเป็นมาของการเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย" เป็นครั้งแรกโดย นายปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนถึงความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยและได้มีการอ้างว่าคำว่า "สยาม" นั้นในภาษาสันสกฤตก็คือ สยามะ ซึ่งแปลว่า ดำ แต่สำหรับคนไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนผิวเหลืองไม่ใช่คนผิวดำ นอกจากนี้จุดประสงค์ที่แท้จริงของนายกระฐมนตรีในการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศนั้นเพื่อรวมชนชาติไทยในดินแดนต่างๆ ให้เข้ามาอาศัยอยู่ในอาณจักรไทย ซึ่งกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศได้นั้นก็ได้มีการประชุมลงมติกันอยู่เป็นเวลานานโดยสรุปได้ว่า สุดท้ายแล้วประเทศสยามก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น ประเทศไทย โดยมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Thailand และประชาชนหรือเชื้อชาตินั้นก็ให้ใช้เป็นคำว่า ไทย หรือในภาษาอังกฤษก็คือ Thai เท่านั้น

ที่มา YouTube.com  ช่อง สาระน่ารู้ Around The World