รวมเรื่องศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย 4 ภาค วัฒนธรรมต่างแดน มารยาท วิธีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ปรัชญาและลัทธิต่างๆ วัดวาอาราม โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปะตะะวันตก ศิลปะตะวันออก ภาพวาด จิตรกรรม งานศิลป์ในยุคต่างๆ ประวัติศาสตร์ การแสดง งานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งงานศิลปะ จากทั่วทุกมุมโลก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ วัดราชบพิธ แปลว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างขึ้น สร้อยนามว่า สถิตมหาสีมาราม แปลว่ามีสีมาตั้งอยู่แปดทิศรอบบริเวณวัด ปรกติแล้วเราจะเห็นสีมาอยู่รอบอุโบสถ

วันอีสเตอร์ (Easter) เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของศาสนาคริตส์ เพื่อระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู 2 วันหลังจากสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ปีนี้ตรงวันที่ 16 เมษายน 2017 ตามบันทึกในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูได้เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับอัครสาวก เพื่อประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว สัญลักษณ์ต่างๆ ในเทศกาลอีสเตอร์

วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวันที่คนไทยมีงานฉลองรื่นเริงกัน รดน้ำดำหัวกัน แต่ทราบหรือไม่ว่า ตำนานสงกรานต์ มีประวัติความเป็นมากันอย่างไร นางสงกรานต์ทั้ง 7 คนนั้นคือใคร ทำไมถึงมาปรากฎตัวในวันสงกรานต์ คำทำนาย วันมหาสงกรานต์ ประเพณีวันสงกรานต์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดสำคัญที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุทธยา ความสำคัญเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แห่งกรุงเทพมหานคร และวัดมหาธาตุ แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระมหากษัตริย์ ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัต มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ มีพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ 

คำทำนาย นางสงกรานต์ ปี 60 มีนามว่า นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทวี ทำนายว่า ปีนี้ดุ ปลายปีน้ำมาก พืชพรรณธัญหารถูกแมลงรบกวนเสียหาย เกรงจะเกิดสงคราม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีประกาศว่า วันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ 14 เมษายน ในทางทางจันทรคติตรงกับ วันพฤหัสบดี สมาคมโหราศาสตร์ทำนายว่า

วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกันออกไป มารยาทที่ห้ามทำ ในบางประเทศ อาจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในอีกประเทศหนึ่ง ฉะนั้นหากใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็ควรที่จะศึกษาให้ดีก่อนว่า แต่ละประเทศนั้นมีอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำบ้าง เหมือนกับที่ฝรั่งชอบพูดกันว่า When in Rome, do as the Romans.