รวมเรื่องศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย 4 ภาค วัฒนธรรมต่างแดน มารยาท วิธีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ปรัชญาและลัทธิต่างๆ วัดวาอาราม โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปะตะะวันตก ศิลปะตะวันออก ภาพวาด จิตรกรรม งานศิลป์ในยุคต่างๆ ประวัติศาสตร์ การแสดง งานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งงานศิลปะ จากทั่วทุกมุมโลก

หลายๆประเทศมีวัฒนธรรม การยกแก้วดื่มอวยพร หรือการชนแก้วกันก่อนดื่ม เวลาที่เราเดินทางไปไหนเราก็มักจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆไปก่อนล่วงหน้า โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปพบเพื่อน หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับคนท้องถิ่น การศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนนั้นๆไปก่อนก็เป็นการสร้างความประทับใจให้ทั้งเจ้าภาพและตัวคุณเองได้ไม่น้อย