รวมเรื่องศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย 4 ภาค วัฒนธรรมต่างแดน มารยาท วิธีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ปรัชญาและลัทธิต่างๆ วัดวาอาราม โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปะตะะวันตก ศิลปะตะวันออก ภาพวาด จิตรกรรม งานศิลป์ในยุคต่างๆ ประวัติศาสตร์ การแสดง งานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งงานศิลปะ จากทั่วทุกมุมโลก

พระทนงดสตมหาปราสาท

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระที่นั่งสำคัญแห่งหนึ่งที่ ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหาปราสาท ถูกใช้ในการประกอบราชพิธีสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์มากมาย เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ที่ถูกฟ้าผ่าทำให้เกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2332

ธรรมเนยมการไวทกข การแตงกายเขาเฝาฯกราบถวายบงคมพระบรมศพ

ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ การแต่งกายเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ในอดีตวัฒนธรรมประเพณีไทย ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ หรือเรื่องการไว้ทุกข์ของไทยเรานั้นมีข้อพิจารณาอยู่หลายอย่าง ด้วยข้อกำหนดฐานะความสัมพันธ์ของเรากับผู้ที่ล่วงลับไป อาทิเช่น อายุที่มากกว่าหรือน้อยกว่าผู้ที่ล่วงลับไป เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ เป็นครูหรือลูกศิษย์ เป็นต้น

วนฮาโลวน Halloween วนท 31 ตลาคม

ประวัติวันฮาโลวีน มีต้นกำเนิดมาจากชาวเซลติคโบราณ เดิมมีชื่อเรียกว่าวันโซอิน (Samhain) ชาวเซลติคใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ เป็นวันสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาว ซึ่งมีความเกี่ยวพันวิญญาณและความตาย ชาวเซลติคโบราณมีความเชื่อกันว่า ในวันส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่เช่นนี้จะทำให้เส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งความตายไม่ชัด เป็นช่องทางให้วิญญาณย้อนกลับมายังโลกมนุษย์ได้ 

อาถรรพวนศกรท 13 ทมาของความเชอศกรท 13

ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง อาถรรพ์วันศุกร์ที่ 13 มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางของคนที่อยู่ประเทศในแถบยุโรป โดยในสมัยนั้นชาวยุโรปถือกันว่าวันศุกร์เป็นวันของปีศาจ และยังถูกกำหนดให้เป็นวันประหารนักโทษอีกด้วย ซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดเป็นความเชื่อในอาถรรพ์ของวันศุกร์ที่ 13 ขึ้นกับชาวยุโรปบางคน อาคารหรือโรงแรมในยุโรปหลายแห่งนั้นจะไม่มีห้องเลขที่ 13 หรือ ชั้นที่ 13

ประวัติความเป็นมาของประเพณีเจี๊ยะฉ่าย หรือ ตำนานเทศกาลกินเจ เทศกาลกินเจเดือน 9 ได้มีมานานแต่ในสมัยโบราณ โดยที่ตำนานได้เล่าไว้ต่อๆ กันมาว่า สมัยก่อนในมณฑลกังไสมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงมีพระราชโอรส 9 พระองค์ ซึ่งพระราชโอรสแต่ละพระองค์ก็มีปรีชาสามารถ และในสมัยนั้นเองก็มีพวกแคว้นก่งเลี้ยดได้ยกทัพมาประชิดฝั่งทะเลของมณฑลกังไส

การเสยกรงศรอยธยา ครงท 2 ประวตศาสตรทคนไทยควรร

การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 มีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ ทั้งที่เรื่องราวเหล่านั้นก็ผ่านมาเนินนานแล้วหรือที่เราต้องเรียนรู้นั้นก็เพียงแค่จำวันเดือนปีหรือแค่มานั่งท่องชื่อบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรา อันที่จริงแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์มันจะมีประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้าง?