ลมพัดผ่านดาว EP.23 วันที่ 16 ต.ค. 66 ตอนที่ 23

เรื่องราวของดารชาหญิงสาวบ้างานผู้ไม่เคยพบรักแท้ จนกระทั่งมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในชีวิต เธอจะเลือกใครระหว่างวายุกับทรงวัชร์

ลมพัดผ่านดาว EP.21 วันที่ 11 ต.ค. 66 ตอนที่ 21

เรื่องราวของดารชาหญิงสาวบ้างานที่ไม่เคยพบรักแท้ จนกระทั่งมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในชีวิต เธอจะเลือกใครระหว่างวายุกับทรงวัชร์

ลมพัดผ่านดาว EP.19 วันที่ 9 ต.ค. 66 ตอนที่ 19

ทรงวัชร์ดื่มจนเมาหลับ เอนหัวมาซบไหล่ทศ(มิว ศุภศิษฏ์) ที่พยายามหักห้ามใจตัวเองและคิดถึงความหลัง วายุย้ายเข้ามาอยู่บ้านดารชา

ลมพัดผ่านดาว EP.18 วันที่ 5 ต.ค. 66 ตอนที่ 18

เรื่องราวของดารชาหญิงสาวบ้างานผู้ไม่เคยพบรักแท้ จนกระทั่งมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในชีวิต เธอจะเลือกใครระหว่างวายุ กับทรงวัชร์

ลมพัดผ่านดาว EP.17 วันที่ 4 ต.ค. 66 ตอนที่ 17

เรื่องราวของดารชาหญิงสาวบ้างานผู้ไม่เคยพบรักแท้ จนกระทั่งมีผู้ชาย 2 คนเดินเข้ามาในชีวิต เธอจะเลือกใครระหว่างวายุกับทรงวัชร์

ลมพัดผ่านดาว EP.15 วันที่ 2 ต.ค. 66 ตอนที่ 15

ดารชากับวายุมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน แต่วศิณีเข้าใจผิดว่าดารชานอนกับทรง วายุย้ายเข้ามาอยู่บ้านของดารชา

ลมพัดผ่านดาว EP.14 วันที่ 28 ก.ย. 66 ตอนที่ 14

ดารชาตกใจเสียงฟ้าร้องจนโผซบอกวายุ ด้วยความรักและความโหยหากันมานาน วายุกับดารชาตกเป็นของกันและกัน

1 2 3