การสั่งอาหาร : คำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

การสงอาหาร คำศพทภาษาองกฤษ ในรานอาหาร
ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ ตอน การสั่งอาหาร และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องทานอาหารกันที่ร้านอาหาร การสั่งอาหารและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร มีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าร้านอาหารนั้นมีอยู่กี่ประเภท และแต่ประเภทแตกต่างกันอย่างไร 

วิธีขอให้พูดใหม่ หรือ ขอให้พูดซ้ำ อย่างสุภาพ

วธขอใหพดใหม หรอ ขอใหพดซำอยางสภาพ
ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ : เวลาที่เราคุยกับคนต่างประเทศ แล้วเราฟังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจบางคำ ฟังไม่ทัน วิธีขอให้พูดใหม่ หรือ ขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำอีกครั้งอย่างสุภาพ ทำอย่างไร? หลายครั้งที่เราคุยกับคนต่างประเทศ แล้วเรา ฟังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจบางคำ ฟังไม่ทัน เพราะฝรั่งบางคนก็พูดเรามาก สำเนียงของแต่ละประเทศก็ต่างกัน

คำถาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง – เตรียมตัวก่อนเดินทาง

เตรยมตวตอบคำถาม เจาหนาทตรวจคนเขาเมอง
ฟุต ฟิต ฟอ ไฟว์ Travel english ภาษาอังกฤษสำหรับนักเดินทางมือใหม่ คำถาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตอบยังไง ให้ผ่านด่านไปแบบสบายๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำ คือ ทำตัวให้ผ่อนคลาย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนมากจะไม่ยิ้ม แทบทุกประเทศที่แอดมินเคยเดินทางมาเลยก็ว่าได้ ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ nice 

1 2 3