ชื่อของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ มีต้นกำเนิด หรือ มีที่มาอย่างไร?

ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ ตอน ชื่อของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ มีต้นกำเนิด หรือ มีที่มาอย่างไร?

namedaysofweek

ต้นกำเนิดหรือที่มา ชื่อของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ แต่ละชื่อ นอกเหนือจะมาจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้ว ยังมาจากชื่อพระเจ้าของพวกติวตันโบราณ หรือที่เรียกว่า เพเกิ้น (Pagan) ชนชาติติวตันเป็นเชื้อสายยุโรปที่อยู่ทางเหนือ เช่น พวกสแกนดิเนเวียน เยอรมัน อังกฤษ ดัทช์ หรือเฟลมมิช เป็นต้น ซึ่งนานมาแล้ว ก่อนที่จะมีศาสนาคริสต์จะเกิดขึ้นมา คนเหล่านั้นจะนับถือเทพเจ้า ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่องค์เดียว ดังนั้นชื่อวันต่างๆ ก็จะถูกตั้งขึ้นมาวันที่ได้รับการตั้งชื่อมา ตามชื่อของ Pagan gods เราไปดูกันเลยว่าที่มาของแต่ละชื่อ มาจากที่ไหน

ที่มา ชื่อของวันทั้ง 7

Sunday วันอาทิตย์ ง่ายๆเลยมาจากพระอาทิตย์ sun คือ พระอาทิตย์ ส่วน day คือ วัน เพราะว่าพระอาทิตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้า ก็จะเห็นแสงอาทิตย์สว่าง สดใส ให้ความอบอุ่นกับโลกใบนี้ ดังนั้นวันแรกของสัปดาห์ จึงเป็นวันของดวงอาทิตย์ หรือ Sun’s Day ในภาษาเยอรมันเรียกว่า Sonntag ซึ่งหมายถึงดวงอาทิตย์เช่นกัน เพราะภาษาอังกฤษมีคำที่มาจากภาษาเยอรมันมากถึง 34%

Monday นอกจากพระอาทิตย์แล้ว บนท้องฟ้าสิ่งที่สำคัญรองลงมาคือพระจันทร์ (the moon) ดังนั้น mon ก็มาจาก moon ในภาษาเยอรมันเรียกวันจันทร์ว่า Montag นอกจากนี้แล้วยังมีความเกี่ยวพันไปถึงภาษาฝรั่งเศส พระจันทร์ในภาษาฝรั่งเศส คือ la lune วันจันทร์ในภาษาฝรั่งเศสก็คือ lundi อ่านว่า ลัน-ดิ (ชื่อวันในภาษาฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่)

Tuesday ชื่อของวันอังคารมาจาก Tiu (ติว) เป็นเทพเจ้าในศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ และ Tiu ก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและพระเจ้าของท้องฟ้า วันอังคารของยุโรปทางเหนือก็คือ Tiu’s Day ก็ไปเกี่ยวโยงกับชาวยุโรปทางตอนใต้ที่นับถือเทพเจ้าโรมัน เทพเจ้าแห่งสงครามคือ ก็คือ Mars ชื่อละตินของดาวอังคาร Mars แล้วรากศัพท์ของฝรั่งเศสส่วนมากก็จะมาจากภาษาลาติน วันอังคารในภาษาฝรั่งเศสก็คือ mardi

Wednesday มาจากเทพเจ้า Woden (โวเดน) เทพแห่งนักรบ เป็นประมุขของเทพ ผู้อยู่สูงสุดในบรรดาเทพของชาวเหนือ เป็นเทพผู้พิทักษ์นักรบ วันพฤหัสบดี เขียนว่า Wed-nes-day แต่ออกเสียงเป็น Wensday มาจาก Woden’s Day ส่วนวันพุธของชาวดัชต์เรียกว่า woensdag ทีนี้มาดูทางยุโรปใต้บ้าง ในฝรั่งเศสเรียกวันพุธว่า mercredi มาจากชื่อของเทพเจ้าเมอร์คิวรี่ Mercury เทพที่ทำหน้าที่เป็นฑูตสวรรค์ และเป็นเทพผู้คุ้มครองเหล่านักเดินทาง แต่ในกรณีนี้ Woden กับ Mercury ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย

Thursday วันพฤหัสบดี มาจากชื่อของเทพเจ้า Thor (ธอร์) เป็นเทพเจ้าแห่งพายุ ฟ้าผ่า (thunder) ฟ้าแล่บ Thor’s day = Thursday เทพเจ้า Thor มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า โดนาร์ (Donar) ในภาษาเยอรมัน Donner แปลว่าสายฟ้า ดังนั้นจึงเรียกวันพฤหัสบดีว่า Donnerstag ส่วนภาษาดัชต์เรียกว่า donderdag ในยุโรปทางตอนใต้เรียกเทพเจ้าแห่งพายุและสายฟ้าว่า Jove วันพฤหัสบดีในภาษาฝรั่งเศสคือ jeudi

Friday วันศุกร์ มาจากเทพเจ้าองค์ที่เป็นผู้หญิง ชื่อ Freyja (เฟรย่า) เทพเจ้าแห่งความรัก ความอุดมสมบูรณ์ เจริญงอกงาม เป็นภริยาของเทพเจ้าโวเดน วันศุกร์ในภาษาเยอรมันคือ Freitag ในขณะที่ยุโรปทางตอนใต้เทพเจ้าแห่งวันศุกร์คือ Venus (วีนัส) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักของโรมัน วันศุกร์ในภาษาฝรั่งเศสคือ vendredi ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของวีนัส

Saturday วันเสาร์ หรือ Saturn’s Day มาจากชื่อของเทพเจ้า Saturn ซึงคราวนี้จะไม่เกี่ยวกับเทพเจ้าของพวกสแกนดิเนเวียน แต่เป็นเทพของโรมัน ซึ่งก็มีพวกโรมันเข้าไปอยู่ในอังกฤษ แซทเทิร์นเป็นเทพแห่งการเกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยว หลายคนอาจจะเคยเห็นรูปของเทพเจ้าแซทเทิร์น ที่มือข้างหนึ่งถือเคียว อีกข้างถือฟ่อนข้าว