เครื่องหมาย ® ™ ℠ © ℗ ย่อมาจากอะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร?

เชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย ® ™ ℠ © ℗ แสดงอยู่ใกล้ๆกับยี่ห้อสินค้า คุณรู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นคืออะไร ย่อมาจากอะไร?

trademark symbole

ที่มาสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ® ™ ℠ © ℗ 

® ตัวอาร์ในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark หมายถึง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อย่างถูกต้อง ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว

™ ตัวทีเอ็ม ตัวยก ย่อมาจากคำว่า Trade Mark หมายถึง เครื่องหมายการค้า (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเจ้าของสินค้าใช้เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนจดจำสินค้าของตน ไม่ให้ไปสับสนกับสินค้าอื่น เป็นการยืนยันทั้งด้านคุณภาพและลักษณะ ของสินค้า ซึ่งขั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ขั้นตอนต่อไปเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง พอได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปใช้ สัญลักษณ์ ® และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

℠ ตัวเอสเอ็ม ตัวยก ย่อมาจากคำว่า Service Mark หมายถึง เครื่องหมายบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของกรรมสิทธิ์จัดทำขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าจดจำการบริการของตน และไม่ไปสับสนกับบบริษัทอื่น คล้ายกับ  แต่ต่างกันที่เป็น “การบริการ” ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เครื่อง เช่น เครื่องหมายของโรงแรม ธนาคาร หรือ สายการบิน เป็นต้น เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการบริการอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปใช้ สัญลักษณ์ ®แทน

© ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Copyright (สงวนลิขสิทธิ์ ) เป็นเครื่องหมายแสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปะ งานดนตรี งานภาพยนตร์ งานสร้างสรรเหล่านี้สร้างขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียน ผู้สร้างขึ้นมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันที แม้จะไม่ได้ใส่เครื่องหมายไว้ก็ตาม

การนำผลงาน ที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ต้องได้รับอนุญาติอย่างถูกต้องจากเจ้าของ copy คัดลอก + right อย่างถูกต้อง

บางครั้งจะใส่หมายเลขปีไว้ด้วยว่า มีสงวนลิขสิทธิ์ตั้งเมื่อไหร่ ถึง เมื่อไหร่ ตัวอย่าง Copyright © 2015 – 2020

© All rights reserved การปกป้องสิทธิ์ทุกอย่าง สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่ง

เครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์สากล คือการกำกับด้วย

(CC) ตัวซีสองตัวในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Creative commons เราได้รู้จักสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ที่เป็นตัวซีตัวเดียวกันไปแล้ว ทีนี้ก็มีองค์กรบางกลุ่มที่สร้างสรรผลงานขึ้นมา แล้วต้องการให้คนอื่นก็อปไปใช้ได้บางส่วน แต่บางส่วนก็ได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้ จึงทำให้เกิดองค์กร Creative commons ขึ้นมา สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ตัวซีสองตัว จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบแรก ทำให้สามารถนำผลงานเหล่านั้นไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ดีการนำไปใช้งานก็จะมีเงื่อนไข รายละเอียดปลีกย่อยอย่างอื่นด้วย อาทิ ต้องระบุที่มา ไม่ดัดแปลง ไม่นำไปใช้ประโยขน์ทางการค้า เป็นต้น อย่างบริษัทไมโครชอฟท์ก็ได้นำระบบ Creative commons มาใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ด้วย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ได้ที่ creative commons

℗ ตัวพีในวงกลม ย่อมาจากคำว่า copyright phonogram หมายถึงลิขสิทธิทางด้านการบันทึกเสียง เช่น เทป ซีดี ตัวอักษร P มาจากคำว่า phonogram ที่ใช้กันในภาษาอังกฤษแบบบริติช ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะใช้คำว่า “sound recordings”

การกำกับด้วยสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ® ™ ℠ © ℗ เหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์สากล มีความหมายที่เข้าใจตรงกันทั่วโลก