วดพระนอนจกรสหวรวหาร
 
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
 
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Phra Non Chaksi Temple) ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตัววัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารนั้นอยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองสิงห์บุรีเพียงแค่ 4 กิโลเมตร หากเดินด้วยถนนทางหลวงแผ่นดินสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรีหมายเลข 3032 โดยวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารถือว่าเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ซึ่งเชื่อกันว่าวัดนี้ได้ถูกก่อตั้งมายาวนานก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเป็นราชธานีเสียอีก 
 
 
ภายในวิหารมีองค์พระพุทธไสยาสน์หรือเรียกกันว่าพระนอนประดิษฐานอยู่ พระนอนจักรสีห์เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาก เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู ซึ่งมีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า อสุรินทราหูนั้นป็นยักษ์ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า แต่ก็ติดทิฐิว่าตัวเองนั้นเป็นยักษ์ มีรูปร่างสูงใหญ่ที่ไม่เคยต้องก้มหัวให้ใคร หากถ้าหากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวเองก็ต้องก้มหัวลงมา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ก็ทรงสั่งแก่พระอานนท์ให้เชิญอสุรินทราหูมาเข้าเฝ้า แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงปาฎิหารย์ นิมิตรร่างกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหู จนทำให้ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอสุรินทราหูตั้งแหงนหน้าขึ้นชมพระบารมี อสุรินทราหูมีความปลาบปลื้มและเลื่อมใสในองค์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามากจนยอมลดทิฐิของตนลงไป 
 
วดพระนอนจกรสหวรวหาร 1
ด้านหน้าพระวิหารจะมีพระนอนจักรสีห์องค์จำลอง สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้และปิดทองแทนองค์จริงที่ห้ามปิดทอง
 
พระนอนจักรสีห์เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทยรองลงมาจากสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลางและพระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง  ขนาดขององค์พระนอนจักรสีห์นั้นมีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตรเลยทีเดียว ตำแหน่งการวางองค์พระพุทธรูปนั้น ลักษณะของพระพักตร์จะหันไปทางทิศเหนือ ส่วนพระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก ด้วยขนาดที่ใหญ่และองค์พระพุทธรูปนั้นมีความสวยงามจึงถือได้ว่า องค์พระพุทธรูปหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์เป็นปูชนียวัตถุ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ประชาชนในละแวกนั้น นอกจากนั้นองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย 
 
วดพระนอนจกรสหวรวหาร 4
รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ก่อนถึงพระวิหาร
 
เมื่อเข้าไปในวัดจะพบกับบรรยากาศที่สงบ เย็นกายสบายใจ ภายในวัดก็มีพระพุทธรูปหลายรูปเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น ทางวัดยังมีการอบรมธรรมะและวิปัสสนาในวันที่ 4-10 ของทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
หากที่ยังไม่เคยไปบูชาหรือเคยเห็นก็ควรที่จะเข้าไปกราบไหว้ครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง หรือจะชวนญาติพี่น้องไปด้วยก็ได้เพราะก็เหมือนเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนอกจากนั้น เรายังช่วยสนับสนุนหรือเป็นการเผยแพร่ศาสนาไปในตัวอีกด้วย นอกจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารแล้ว บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีวัดและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น วัดพระธาตุและวังมัจฉา หากใครที่คิดจะเป็นเที่ยววัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารทางวัดจะมีเวลาเปิดทำการตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 06.00 - 17.00 นาฬิกาในช่วงเย็น ยังไงก็ลองไปเที่ยวชมกันได้ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารกันได้นะ
 
วดพระนอนจกรสหวรวหาร 3
 
การเดินทาง 
 
เดินทางด้วยรถส่วนตัว : เมื่อเดินทางไปถึงตัวเมืองสิงห์บุรีแล้วก็ให้เดินทางต่อโดยให้ยึดถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรีหมายเลข 3032 ซึ่งวัดจะอยู่ห่างไปจากตัวเมืองเพียงแค่ 4 กิโลเมตรก็ถึงวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
เดินทางด้วยรถโดยสารหรือรถประจำทาง : เมื่อเดินทางไปถึงตัวเมืองสิงห์บุรี ก็จะมีรถประจำทางของจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ซึ่งจะมีรถสาย 648 สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู และ รถสาย 412 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง หรือจะขึ้นรถสองแถวที่ บขส. ในอำเภอเมืองสิงห์บุรีซึ่งนั้นก็ผ่านไปยังหน้าวัดเช่นกัน
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 036-52 0-251 และ 036-54 3-415