กรรณะ สุริยบุตร EP.80 วันที่ 28 ก.ค. 64 ตอนที่ 80

ซีรีส์อินเดีย กรรณะ สุริยบุตร EP.80 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตอนที่ 80

กรรณะ สุริยบุตร EP.80 วันที่ 28 ก.ค. 64

เรื่องย่อ กรรณะ สุริยบุตร ตอนที่ 80

สงครามวันแรก กองทัพเการพและปาณฑพเผชิญหน้ากันที่ทุ่งกุรุเกษตร เมื่ออรชุนเห็นภีษมะและที่โทรณาจารย์ก็เริ่มหวาดวิตกจนมือไม้สั่น คิดว่าจะโจมตีคนที่อบรมสั่งสอนเขาได้อย่างไร อรชุนขอให้พระกฤษณะขับรถม้าเข้าไปกลางสนานรบเพื่อประเมินสถานการณ์กองทัพทั้งสองฝ่าย อรชุนบอกพระกฤษณะว่าเขาต่อสู้กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ พระกฤษณะเห็นเช่นนั้นก็เกลี้ยกล่อมอรชุนให้ลุกขึ้นสู้ แต่อรชุนก็ยังทำไม่ได้บอกว่านี่ไม่ใช่ความเที่ยงธรรม

.

พระกฤษณะแสดงธรรมให้กับอรชุน ธรรมนี้เรียกว่า “ภควัทคีตา” เป็นบทเพลงแห่งองค์ภควัน หรือบทเพลงของพระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นบทสรุปของคัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู อรชุนสงสัยว่าจำเป็นด้วยหรือที่ต้องทำสงคราม การเข่นฆ่าผู้คนในสนามรบเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ พระกฤษณะให้เหตุผลในการทำสงครามแก่อรชุนว่า ร่างกายนี้เป็นเพียงภาชนะชั่วคราวเท่านั้น วิญญาณหรืออาตมันต่างหากที่เป็นสิ่งเที่ยงแท้

.

ถ้าฟันร่างกายโดยคิดว่าเป็นการทำหน้าในฐานะนักรบหรือกษัตริย์ย่อมไม่ถือว่าฆ่าใคร ถึงร่างกายตายลง แต่วิญญาณหรืออาตมันยังไม่ตาย เนื่องวิญญาของคนเป็นส่วนหนึ่งที่อิสระจากร่างกาย ถ้าฟันร่างกายไปแล้ว วิญญาณหรืออาตมันก็จะย้ายไปอยู่ที่ภาชนะอื่น การรบ หรือการทำหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าย่อมไม่ถือว่าผิดบาป และสงครามในทุ่งกุรุเกษตรนี้ เมื่อสิ้นสุดสงครามทุกคนที่เข้าร่วมสงครามก็จะได้เข้าสู่สวรรค์

.

อรชุนตั้งคำถามมากมายกับพระกฤษณะทั้งเกี่ยวกับ

– โยคธรรม

– คุณะทั้ง 3 อันหมายถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะทั้งสามประการของสรรพสิ่งได้แก่ สัตตวะ รชัส และตมัส สัตตวะ

– วิปากวัฏฏะ หรือความเป็นไปแห่งชีวิตอันเป็นผลมาจากการกระทำ อาทิ อวิชชาที่เปรียบเหมือนความมืด วิชชาเหมือนแสงสว่าง ตัณหาและอุปาทานเหมือนวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ และความดีงาม

ดูย้อนหลัง กรรณะสุริยบุตร EP.80 ตอนที่ 80

จากนั้นพระกฤษณะก็แสดงภักติโยคะ (หลักความภักดี) การแสดงความภักดีต่อพระเป็นเจ้า เป็นหลักการปฏิบัติที่สูงสุด สูงกว่าอามิสบูชา หรือบูชาด้วยสิ่งของใดๆ คือแค่ยอมศิโรราบต่อพระเป็นเจ้าก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่อยู่เหนือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการถวายขนม การเต้นรำบูชา

.

จากนั้นพระกฤษณะก็แสดงวิศวรูปให้อรชุนเห็น (ในสงครามมหาภารตะพระกฤษณะแสดงวิศวรูป 2 ครั้ง ครั้งแรกแสดงในราชสภาหัสตินาปุระที่ทุรโยทน์สั่งทหารจับตัวพระกฤษณะด้วยโซ่) ซึ่งพระกฤษณะบอกอรชุนว่าทรงเป็นทุกอย่าง ทั้งพรหม มหาเทพ วิษณุ กาลี ทรงอยู่ในทุกรูป ผู้สร้าง รักษา ทำลาย และทรงอยู่จนถึงจุดจบของโลกนี้

.

อรชุนก็เห็นร่างอันน่าสะพรึงกลัวของพระกฤษณะที่มีนับพันหัว ที่ปากพ่นเปลวไฟออกมา และเห็นพระเจ้าทุกองค์ ถึงตอนนี้อรชุนก็พร้อมที่จะรบแล้ว ติดตามชมซีรีส์ กรรณะ สุริยบุตร 28/07/64 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.25 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27