กรรณะ สุริยบุตร EP.105 ตอนจบ วันที่ 1 ก.ย. 64

กรรณะ สุริยบุตร EP.105 กรรณะสุริยบุตร เป็นการเล่าเรื่องราวมหาภารตะผ่านตัวละครกรรณะ กรรณะ นักแม่นธนู

กรรณะ สุริยบุตร EP.104 วันที่ 31 ส.ค.64 ตอนที่ 104

กรรณะ สุริยบุตร EP.104 ศามพะให้กำเนิดตะบองเหล็ก พระพลรามสั่งให้บดให้เป็นผุยผงแล้วเอาโปรยทิ้งลงทะเล

1 2 11